Takaisin

Katri Valkama-Toivonen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Espanja

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Afasiakuntoutus
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • CP-vammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Nielemisen kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Änkytysterapia
 • Äännevirheiden kuntoutus

Työskentelen mielelläni kaikenikäisten kanssa, ja minulla on laaja kokemus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri asiakasryhmistä. Olen järjestänyt niin yksilö- kuin ryhmäterapiaakin. Ilokseni olen jo päässyt näkemään useita kokonaisia kehityskaaria vauvasta kouluikäiseksi tai aikuisten vuodeosastolta takaisin aktiiviseksi osallistujaksi. Terapiatyössä ilahduttavinta on nähdä oivaltavat ilmeet, kun pitkään harjoiteltu asia onnistuukin yhtäkkiä kuin itsestään.

Minulla on erityisosaamista etenkin oraali- ja puhemotoristen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Hoidan mielelläni esimerkiksi syömis- ja nielemisvaikeuksia, kuolaamista, huuli-suulakihalkioon liittyviä vaikeuksia, änkytystä, sokellusta, epäselvää puhetta, puheen apraksiaa ja dysartrioita. Lisäksi kokemusta on kertynyt paljon afasian, kehityksellisen kielihäiriön, valikoivan puhumattomuuden ja autismin kirjon kuntoutuksesta. Käytän työssäni monipuolisesti erilaisia terapiatekniikoita, menetelmiä ja välineitä. Huolehdin ajantasaisesta osaamisesta käymällä säännöllisesti täydennyskoulutuksissa ja perehtymällä uusimpaan tutkimuskirjallisuuteen.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, 2012
Oleellisimpia täydennyskoulutuksiani

• PRT puheterapeuteille – miten hyödynnän autismin kuntoutuksessa
• Oral Placement Therapy (OPT1)
• Dynamic temporal and tactile cueing (DTTC)
• Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus
• MyoTalea-kojeet
• Dysphagia management with cervical auscultation
• Näkökulmia vuorovaikutukseen
• Autismin kirjon lapsen arkipäivän helpottaminen
• Laulupiirtämisen perusteet
• Äänteellinen kuntoutus ja ympäristön ohjaus
• LLP intensive programme; Moving towards harmonisation of SLT programmes in the European context
• Puheterapeuteille suunnattu ICF-koulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Laura Korhonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Pauliina Kivi

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin