Takaisin

Laura Ansamaa

Puheterapeutti

Laura Ansamaa työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Kuusamon seudulla.

Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Minulla on kokemusta myös terveyskeskuksessa työskentelystä.

Olen erityisesti kiinnostunut aikuisneurologisista asiakkaista, joihin kuuluvat aivoverenkierron häiriöiden, aivovamman tai etenevien kielihäiriöiden aiheuttamat kielelliset vaikeudet. Vahvuuksiani ovat etenkin afasian arviointi ja kuntouttaminen. Lisäksi olen kiinnostunut syömiseen ja nielemiseen liittyvien haasteiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat myös lasten neurologisperäiset kielelliset häiriöt, kuten kielenkehityksen viivästyminen ja kielellinen erityisvaikeus. Kokemusta on kertynyt myös puheen kehityksessä ilmenevien haasteiden kuntoutuksesta. Minulle työssäni on tärkeää asettaa yhteiset, arkea helpottavat tavoitteet ja pyrkiä niihin yhteistyössä asiakkaan ja heidän lähiympäristönsä kanssa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2015
ihminen ja lähi-ihminen puheterapiassa (APPUTE)
Better conversations with aphasia (BCA)
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta
Pienten lasten syömisen haasteet ja aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
PRT-menetelmä
Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Hanna Lehto, Coronaria.

Hanna Lehto

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Milla Bucht

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anna-Riikka Jämsä, Coronaria.

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Pia Laukkonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin