Laura Ansamaa

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Laura Ansamaa työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Kuusamon seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Minulla on kokemusta myös terveyskeskuksessa työskentelystä.

Olen erityisesti kiinnostunut aikuisneurologisista asiakkaista, joihin kuuluvat aivoverenkierron häiriöiden, aivovamman tai etenevien kielihäiriöiden aiheuttamat kielelliset vaikeudet. Vahvuuksiani ovat etenkin afasian arviointi ja kuntouttaminen. Lisäksi olen kiinnostunut syömiseen ja nielemiseen liittyvien haasteiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat myös lasten neurologisperäiset kielelliset häiriöt, kuten kielenkehityksen viivästyminen ja kielellinen erityisvaikeus. Kokemusta on kertynyt myös puheen kehityksessä ilmenevien haasteiden kuntoutuksesta. Minulle työssäni on tärkeää asettaa yhteiset, arkea helpottavat tavoitteet ja pyrkiä niihin yhteistyössä asiakkaan ja heidän lähiympäristönsä kanssa.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2015

Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen puheterapiassa (APPUTE)
Better conversations with aphasia (BCA)
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta
Pienten lasten syömisen haasteet ja aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
PRT-menetelmä
Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmä