Takaisin

Laura Ansamaa

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuulonäkövammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Nielemisen kuntoutus
 • Näkövammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Laura Ansamaa työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Kuusamon seudulla.

Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Minulla on kokemusta myös terveyskeskuksessa työskentelystä.

Olen erityisesti kiinnostunut aikuisneurologisista asiakkaista, joihin kuuluvat aivoverenkierron häiriöiden, aivovamman tai etenevien kielihäiriöiden aiheuttamat kielelliset vaikeudet. Vahvuuksiani ovat etenkin afasian arviointi ja kuntouttaminen. Lisäksi olen kiinnostunut syömiseen ja nielemiseen liittyvien haasteiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat myös lasten neurologisperäiset kielelliset häiriöt, kuten kielenkehityksen viivästyminen ja kielellinen erityisvaikeus. Kokemusta on kertynyt myös puheen kehityksessä ilmenevien haasteiden kuntoutuksesta. Minulle työssäni on tärkeää asettaa yhteiset, arkea helpottavat tavoitteet ja pyrkiä niihin yhteistyössä asiakkaan ja heidän lähiympäristönsä kanssa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2015

ihminen ja lähi-ihminen puheterapiassa (APPUTE)
Better conversations with aphasia (BCA)
Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta
Pienten lasten syömisen haasteet ja aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
PRT-menetelmä
Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anne Kiviranta

Anne Kiviranta

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin