Takaisin

Marina Paqvalén

Palvelupäällikkö, puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Englanti
 • Ruotsi
 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Till mina arbetsuppgifter på Coronaria Contextia hör teamledaransvar för vår mottagning i Borgå samt arbete som talterapeuti Borgå med omnejd samt huvudstadsregionen.

Under mina yrkesverksamma år har jag sedan jag blev utexaminerad år 2001 jobbat aktivt både med habilitering och med diagnosticering i multiprofessionellt team på barnneurologisk enhet. Jag har gedigen erfarenhet både från den offentliga och privata sektorn. Jag jobbar gärna t.ex. med flerspråkiga barn, barn som har utmaningar i växelverkan, pragmatiken, talflytet eller den språkliga medvetenheten.

Jag är certifierad för att implementera bildkommunikationsmetoden PECS hos barn som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation. Under de senaste åren har jag intresserat mig speciellt för hur man kan stödja barn och unga med sociokommunikativa svårigheter genom habilitering i grupp. För mig är det viktigt att de jag jobbar med känner sig bekräftade. Mitt modersmål är svenska, men jag tar också emot engelskspråkiga klienter och handleder gärna även på finska.

Koulutukset

FORTBILDNING, BL.A

2016 Autismikirjon häiriö aikuisilla (Anthony Bailey)
2015 ADOS-2, Diagnosticeringsmetod för personer inom autismspektret
2014 Keskusteluja lapsen kanssa erilaisuudesta
2013 Pragmatiska kommunikationsstörningar
2012 UCLA PEERS Program for the Education & Enrichment of Relational Skills
2012 PECS, recertifieringsstudier och examen
2012 Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
2012 PRT-menetelmä
2011 Autistisen lapsen puheterapia
2011 Psykoedukativ familjehandledning
2011 PECS (Picture Exchange Communication System)
2010 Änkyttäjien kuntoutus, Puheterapeuttien Kustannus OY, 1 dag, Tammerfors
2009 My turn to speak – Kansainvälisen tuetun kommunikoinnin seminaari, 1 dag, Helsingfors
2009 Språkstörning och flerspråkighet
2007 PECS, certifieringsstudier och examen
2005 Theraplay (för grupper)
2004 PECS
2003 Hanen-workshop ”It takes two to talk”

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Catrine Karlberg

Catrine Karlberg

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Daniela Oker-Blom

Daniela Oker-Blom

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Elin Lassila

Elin Lassila

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Takaisin