Takaisin

Minna Isokoski

Puheterapeutti

Työskentelen puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Minulla on pitkäaikaista kokemusta lasten kielellisten vaikeuksien kuntoutuksesta.

Tällä hetkellä asiakkainani on lapsia, joilla on kielelliseen erityisvaikeuteen, puheen motoriikkaan, kuulovammaan, kehitysvammaan sekä autismin kirjoon liittyviä ongelmia. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia tai kuvia.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM
Pivotal Response Training (PRT-menetelmäkoulutus)
Oral Placement Therapy (OPT) taso 1
Viittomakursseja