Minna Isokoski

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Minna Isokoski työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Työskentelen puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Minulla on pitkäaikaista kokemusta lasten kielellisten vaikeuksien kuntoutuksesta.

Tällä hetkellä asiakkainani on lapsia, joilla on kielelliseen erityisvaikeuteen, puheen motoriikkaan, kuulovammaan, kehitysvammaan sekä autismin kirjoon liittyviä ongelmia. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia tai kuvia.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM
Pivotal Response Training (PRT-menetelmäkoulutus)
Oral Placement Therapy (OPT) taso 1
Viittomakursseja