Minna Kauppila

Toimintaterapeutti, SI-terapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Minna Kauppila toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä Lapin alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen jouluna 2007 valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen olen työskennellyt yksityissektorilla, erikoissairaanhoidossa ja useamman vuoden terveyskeskuksen toimintaterapeuttina lasten ja aikuisten parissa.

Olen valmistunut sensorisen integraation terapiaan erikoistuneeksi toimintaterapeutiksi syksyllä 2017. Sensorisen integraation terapia on kehitykselliseen viitekehykseen pohjautuva terapiamuoto. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon jäsentymistä käyttöä varten. Sensorisen integraation haasteet voivat näkyä arjessa mm. yli-tai alireagoivuutena eri aistimuksiin tai/ja motorisen suunnittelun ja ohjailun vaikeutena, mikä voi näkyä esimerkiksi haasteina itsestähuolehtimisen toiminnoissa (pukeutuminen, peseytyminen ym.), uusien liikuntamuotojen oppimisessa ja kynätyöskentelyssä. SI-terapiassa eri terapiavälineiden avulla ja leikin kautta lapsen sensomotorisia valmiuksia vahvistetaan, jotka ovat pohjana eri taitojen oppimiselle. SI-terapia on lapsilähtöinen terapia, jossa tuetaan lapsen itseohjautuvuutta sensomotoriseen leikkiin virikkeellisessä ympäristössä. Terapia toteutuu vastaanottotiloissa, joissa on tarvittavat välineet SI-terapian toteutukseen.

Olen käynyt työn ohessa säännöllisesti lisäkoulutuksissa, sillä haluan jatkuvasti kehittää ammatillista osaamistani. Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa sen eri muodoissa ja pidän myös käsitöistä. Vapaa-ajan tekemisen sanelee myös sen hetkinen vuodenaika; syksyllä käyn marjametsällä ja keväällä vietän mieluusti aikaa jäällä hiihtäen. Matkustaminen ja uusiin kulttuureihin tutustuminen ovat myös mielenkiinnon kohteitani

KOULUTUS

Toimintaterapeutti AMK 2007

Lisä- ja täydennyskoulutukset:

 • Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (38op), 2017
 • Assesment and Treatment of Adults with Neurological Conditions (The Bobath Concept), 2014-2015
 • Vahvuutta vanhemmuuteen- perheryhmän ohjaajakoulutuksen perusjakso, 2015
 • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op, 2012-2013
 • Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen ongelmat koululuokassa-tunnistaminen ja tehostettu, yksilöllistetty tuki, 2014
 • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2013
 • Hyvän ja Pahan syli-koulutus, psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren kohtaaminen, 2011
 • Working with children:in different settings and with different media- Fairy tales in our lives and psychodrama with young people with Asperger`s syndrome, 2010
 • Rytmisen liikeharjoittelun peruskurssi, 2010
 • SDM (Sherborne Developmental Movement)- lasten kokonaiskehitystä tukeva liikuntamenetelmä, 2010
 • Lapsen ja nuoren levottomuus-syitä ja tuen tarpeita, 2009
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen, 2009
 • Autismin kirjo ja kuntoutus, 2009