Takaisin

Minna Kauppila

Toimintaterapeutti

Minna Kauppila toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä Lapin alueella.

Olen jouluna 2007 valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen olen työskennellyt yksityissektorilla, erikoissairaanhoidossa ja useamman vuoden terveyskeskuksen toimintaterapeuttina lasten ja aikuisten parissa.

Olen valmistunut sensorisen integraation terapiaan erikoistuneeksi toimintaterapeutiksi syksyllä 2017. Sensorisen integraation terapia on kehitykselliseen viitekehykseen pohjautuva terapiamuoto. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon jäsentymistä käyttöä varten. SI-terapiassa eri terapiavälineiden avulla ja leikin kautta lapsen sensomotorisia valmiuksia vahvistetaan, jotka ovat pohjana eri taitojen oppimiselle. SI-terapia on lapsilähtöinen terapia, jossa tuetaan lapsen itseohjautuvuutta sensomotoriseen leikkiin virikkeellisessä ympäristössä. Terapia toteutuu vastaanottotiloissa, joissa on tarvittavat välineet SI-terapian toteutukseen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2007
Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (38op), 2017
Assesment and Treatment of Adults with Neurological Conditions (The Bobath Concept), 2014-2015
Vahvuutta vanhemmuuteen- perheryhmän ohjaajakoulutuksen perusjakso
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot
Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen ongelmat koululuokassa-tunnistaminen ja tehostettu, yksilöllistetty tuki
Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta
Hyvän ja Pahan syli-koulutus, psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren kohtaaminen
Working with children:in different settings and with different media- Fairy tales in our lives and psychodrama with young people with Asperger`s syndrome
Rytmisen liikeharjoittelun peruskurssi
SDM (Sherborne Developmental Movement)- lasten kokonaiskehitystä tukeva liikuntamenetelmä
Lapsen ja nuoren levottomuus-syitä ja tuen tarpeita
Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen
Autismin kirjo ja kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Jenni Laava

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Kaisu-Maaria Utriainen

Tiimivastaava, Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Ivalo

Takaisin