Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Tyttö ja naisterapeutti heittelevät ilmapalloa terapiahuoneessa.

Sensorisen integraation terapia ASI®

Aistitiedon jäsentyminen eli sensorinen integraatio on neurofysiologinen prosessi, jossa ympäristöstä ja kehosta tuleva aistitieto jäsentyy yksilölle käyttökelpoiseen muotoon. Sujuva aistitiedon jäsentyminen luo perustan kaikelle oppimiselle, vuorovaikutukselle ja käyttäytymisen hallinnalle.

Jos sensorinen integraatio ei toimi hyvin, lapsella voi olla vaikeuksia hahmottaa omaa kehoaan tai ympäröivää maailmaa, eikä hän sen vuoksi pysty toimimaan eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Hämmentävä aistitieto voi johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen, kehityksen viivästymiseen ja taitojen oppimisen estymiseen.

Tunnistaminen asiantuntijan avulla

Sensorisen integraation häiriö on aina yksilöllinen ja sen tunnistamisessa on tärkeää hyödyntää asiantuntijaa.

Sensorisen integraation häiriöstä voivat kertoa muun muassa

  • vastasyntyneen ja vauva-ajan herkkä ärsyyntyminen ja vaikea tyynnyteltävyys tavanomaisissa arjen tilanteissa
  • lapsen yliaktiivisuus ja heikko keskittymiskyky
  • puheen ja kielenkehityksen viiveet
  • lihasjänteyden ja koordinaation vaikeudet, kömpelyys leikkitilanteissa
  • kehityksellisten virstanpylväiden saavuttamisen hidastuminen
  • välttely uusien taitojen ja/tai päivittäisten toimintojen harjoittelusta
  • passiivisuus ja uteliaisuuden puute
  • voimakas arkuus, vetäytyminen, puolustautuminen

Sensorisen integraation Terapia

Sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on useimmiten lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettyä toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Terapiaa voivat toteuttaa vain sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit.

Kehittää lapsen kykyä käsitellä aistimuksia

Sensorisen integraation teoriaan pohjautuva terapia auttaa ymmärtämään ja lievittämään tietynlaisia oppimisen, toiminnan ja käyttäytymisen häiriöitä.

Sensorisen integraation teorian koulutuksen saanut terapeutti pystyy valitsemaan ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaiset terapiamenetelmät, jotka kehittävät yksilöllisesti lapsen kykyä käsitellä aistimuksia ja sitä kautta parantaa hänen toiminnallista suoriutumistaan.

Leikkimään huokuttelevassa ympäristössä

Sensorisen integraation terapia toteutuu sitä varten suunnitellussa ja varustellussa terapiaympäristössä. Ympäristö houkuttelee lasta leikkiin ja tarjoaa runsaasti erilaisia aistikokemuksia.

Terapiassa on keskeistä se, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse ohjailevansa tilannetta, vaikka todellisuudessa terapeutti mukauttaa toimintaa, tilaa ja tilannetta lapsen tavoitteiden suuntaisesti. Terapiassa lapsi saa siis sellaisia yksilöllisiä leikki- ja aistikokemuksia, jotka kehittävät ja auttavat häntä parhaiten.

Arkeen ymmärrystä ja keinoja

Terapiaan sisältyy aina tiivis yhteistyö lapsen arkiympäristöjen kanssa. Terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa tai koulua ymmärtämään lapsen vaikeuksia sekä etsimään keinoja, joilla tukea lapsen täysipainoisempaa osallistumista arjen toimintoihin kuten leikkeihin ja peleihin.

Kesto haasteiden ja edistymisen mukaan

Terapian kesto vaihtelee lapsen haasteiden ja edistymisen mukaan. Useimmiten se kestää puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Terapia voidaan toteuttaa yhtäjaksoisena tai jaksotettuna, kerran tai useamman kerran viikossa. Terapiakerta kestää yleensä 60 min.

Tyttö ja naisterapeutti harjoittelevat tasapainoa terapiahuoneessa.

Miten SI-terapiaan pääsee?

Lapsi tulee sensorisen integraation terapiaan tai arviointiin useimmiten lähetteellä, jossa kuntoutusmuodoksi on määritelty toimintaterapia sensorisen integraation terapiana. Terapiaan tullaan Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksella. Myös vakuutusyhtiöiden kautta ja itse maksavana asiakkaana voi hakea terapiaa.