Takaisin

Outi Sjöblom

Toimintaterapeutti

Toimin toimintaterapeuttina Itä-Helsingissä ja tarvittaessa koko Uudenmaan alueella.

Kuntouksen kohderyhmäni ovat tukea tarvitsevat nuoret, aikuiset ja heidän perheensä. Olen erikoistunut psykososiaalisiin eli ihmismieleen ja ihmissuhteisiin vaikuttaviin toimintakyvyn haasteisiin. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatristen haasteiden kuntoutuksesta erityisesti koskien tarkkaavuus- ja autismiskirjonhäiriöitä. Tavoitteenani on tukea kuntoutujaa ja hänen läheisiään niin, että mahdollisimman omannäköinen ja hyvä arki mahdollistuisi. Tuloksellisen kuntoutuksen lähtökohtana on hyvän yhteistyösuhteen luominen kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Yhteistyön lisäksi oman johtajuuden ottaminen kuntoutuksesta, ammattilaisten tuella, on tärkeää.

Olen toiminut toimintaterapeuttina pitkään erikoissairaanhoidon kuntoutuspsykiatriassa. Toimintaympäristöinä nuorisopsykiatria- ja syömishäiriöyksikkö sekä työkyvynarviointiyksikkö ovat minulle tuttuja. Yksilötyön lisäksi minulla on vahva kokemus ryhmien ja yhteisöjen kanssa työskentelystä. Työnohjaajana minulla on pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisissa sote-alan organisaatiossa. Yksilöasiakkaiden lisäksi työskentelen mielelläni ryhmien ja koko työyhteisön kanssa. Jos etsit työnohjaajaa, ota yhteyttä ja varaa maksuton alkutapaaminen.

Kuntouttajana ja työnohjaajana kannustan yhteistyöhön ja kehittymiseen. Olen kiitollinen työstäni.

På svenska:
Som ergoterapeut arbetar jag i Östra Helsingfors och Esbo. Vid behov jobbar jag på distans inom hela Nyland.

Målgruppen för mitt rehabiliteringsarbete är unga och vuxna i behov av stöd samt deras anhöriga. Jag har specialiserat mig inom det psykosociala området dvs. utmaningar med mental hälsa och sociala relationer. Jag har specialkunnande inom neuropsykiatriska utmaningar framför allt adhd och autismspectrum. Mitt mål är att stöda klienten och de anhöriga så att optimal självständighet nås i vardagen. Utgångspunkten för en framgångsrik rehabiliteringsprocess är ett bra samarbete.
Dessutom är det viktigt att klienten, med stöd av ergoterapeuten, tar ledarskapet över sin egen rehabilitering.

Jag har länge arbetat som ergoterapeut inom rehabiliteringspsykiatri (ungdomspsykiatri och ätstörningar, bedömning av arbetsförmåga). Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med grupper och samfund. Som arbetshandledare har jag långvarig erfarenhet om samarbete med olika organisationer inom social- och hälsovården. Utöver inviduell arbetshandledning, jobbar jag gärna med arbetsgrupper och hela arbetssamfund. Ifall du söker en arbetshandledare, ta gärna kontakt och boka ett avgiftsfritt kartläggningssamtal.

Som ergoterapeut och arbetshandledare uppmuntrar jag till samarbetet och utveckling, samt är tacksam över mitt arbete.

Koulutukset

Ergoterapeut/ Toimintaterapeutti 1985
Erikoistoimintaterapeutti (Psykiatrinen toimintaterapia) 1988
Työyhteisön kehittäjä, työnohjaajan tutkinto 2003
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2008
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2015
Yrittäjän ammattitutkinto 2016
Toimintaterapeutti (AMK) 2019, päivityskoulutus
Työnohjaaja

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Humla

Anna Humla

Sosionomi
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Takaisin