Takaisin

Outi Sjöblom

Toimintaterapeutti

Toimin toimintaterapeuttina Itä-Helsingissä ja Espoossa, tarvittaessa koko Uudenmaan alueella etäyhteyksin. Kuntouksen kohderyhmäni ovat tukea tarvitsevat nuoret, aikuiset ja heidän perheensä. Olen erikoistunut psykososiaalisiin eli ihmismieleen ja ihmissuhteisiin vaikuttaviin toimintakyvyn haasteisiin. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatristen haasteiden kuntoutuksesta erityisesti koskien tarkkaavuus- ja autismiskirjonhäiriöitä. Tavoitteenani on tukea kuntoutujaa ja hänen läheisiään niin, että mahdollisimman omannäköinen ja hyvä arki mahdollistuisi. Tuloksellisen kuntoutuksen lähtökohtana on hyvän yhteistyösuhteen luominen kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Yhteistyön lisäksi oman johtajuuden ottaminen kuntoutuksesta, ammattilaisten tuella, on tärkeää.

Olen toiminut toimintaterapeuttina pitkään erikoissairaanhoidon kuntoutuspsykiatriassa. Toimintaympäristöinä nuorisopsykiatria- ja syömishäiriöyksikkö sekä työkyvynarviointiyksikkö ovat minulle tuttuja. Yksilötyön lisäksi minulla on vahva kokemus ryhmien ja yhteisöjen kanssa työskentelystä. Toimin myös työnohjaajana.
Kuntouttajana kannustan yhteistyöhön ja kehittymiseen. Olen kiitollinen tästä työstä.

På svenska:
Som ergoterapeut arbetar jag i Östra Helsingfors och Esbo. Vid behov jobbar jag på distans inom hela Nyland.
Målgruppen för mitt rehabiliteringsarbete är unga och vuxna i behov av stöd samt deras anhöriga. Jag har specialiserat mig inom det psykosociala området dvs. utmaningar med mental hälsa och sociala relationer. Jag har specialkunnande inom neuropsykiatriska utmaningar framför allt adhd och autismspectrum. Mitt mål är att stöda klienten och de anhöriga så att optimal självständighet nås i vardagen. Utgångspunkten för en framgångsrik rehabiliteringsprocess är ett bra samarbete.
Dessutom är det viktigt att klienten, med stöd av ergoterapeuten, tar ledarskapet över sin egen rehabilitering.
Jag har länge arbetat som ergoterapeut inom rehabiliteringspsykiatri (ungdomspsykiatri och ätstörningar, bedömning av arbetsförmåga). Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med grupper och samfund. Jag arbetar också som arbetshandledare. Jag är tacksam över mitt arbete.

Koulutukset

Ergoterapeut/ Toimintaterapeutti 1985
Erikoistoimintaterapeutti (Psykiatrinen toimintaterapia) 1988
Työyhteisön kehittäjä, työnohjaajan tutkinto 2003
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2008
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2015
Yrittäjän ammattitutkinto 2016
Toimintaterapeutti (AMK) 2019, päivityskoulutus
Työnohjaaja

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Toimintaterapeutti Anne Ruotsalainen, Coronaria.

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Annele Mäkelä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää

Toimintatreapeutti Anu Suni, Coronaria.

Anu Suni

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin