Takaisin

Päivi Harju

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • CP-vammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuulonäkövammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Näkövammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Päivi Harju toimii puheterapeuttina Kajaanin alueella.

Olen toiminut puheterapeuttina sekä yksityisellä että kunnallisella puolella Kainuussa ja Pirkanmaalla. Tällä hetkellä teen terapiatyötä lapsiasiakkaiden kanssa Kajaanin alueella.

Terapia toteutuu lapsen lähiympäristössä, joko päiväkodilla, koulussa ja/tai asiakkaan kotona. Myös vastaanottokäynnit ovat mahdollisia. Minulle on tärkeää kokonaisvaltainen kuntoutus ja yhteistyö asiakkaan perheen ja lähiyhteisön sekä mahdollisten muiden kuntouttajien kanssa. Kun koko lähiyhteisö on mukana kuntoutuksessa, on terapialla mahdollisuuksia suurempaan vaikuttavuuteen.

Minulla on kokemusta kaksi- ja monikielisten lasten kuntoutuksesta, kehitysvammaisten ja kielihäiriöisten lasten kuntoutuksesta sekä motorisista puhehäiriöistä. Erityisesti minua kiinnostaa aito vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä niihin liittyvien valmiuksien ja taitojen harjoittelu.

Koulutukset

Puheterapeutti (Oulun yliopisto, 2003)

Positive Psychology Practitioner, 2020 (Joylla, Tampereen kesäyliopisto)
Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa, 2019
Puheen ymmärtämisen kuntouttaminen, 2019
ICF-luokitus, 2018
Voimauttava vuorovaikutus, 2018 (Tikoteekki, HUS)
OPT apraksia, 2017 (TalkTools ja Terapeija)
ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training), 2015-2016 (AVANTI-hanke ja Coronaria Terameri)
OPT 1 ja 2, 2013 (TalkTools ja SOTY ry)
PECS-koulutus, 2011 (Erikoispuheterapeutti Raila Lainio)
Änkyttäjien kuntoutus, 2010 (Puheterapeuttien kustannus ja Puheterapeuttiliitto ry)
Toimivat kommunikointikansiot, 2010 (Ruskeasuon koulu)
Lapsen kaksikielisyys ja sen tukeminen, 2007 (TAYS ja Tampereen kaupunki)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Johanna Holmström

Johanna Holmström

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Johanna Kumpulainen

Johanna Kumpulainen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Tiina Kangasjärvelä

Tiina Kangasjärvelä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Tiina Sorjonen

Tiina Sorjonen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Takaisin