Takaisin

Saara Peteri

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Englanti
 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Olen Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien alueilla työskentelevä puheterapeutti. Minulla on paljon kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten kuntouttamisesta, joilla on esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, äännevirheitä, kerronnan pulmia, autismin kirjo tai monimuotoinen kehityshäiriö sekä aikuisten kuntouttamista, joilla on esimerkiksi afasia tai aivovamman jälkitilaan liittyviä pulmia. Puheterapeuttina olen kannustava, empaattinen ja positiivinen, jolle tärkeää on asiakkaan motivoituminen puheterapiaan ja ilo uusien taitojen oppimisesta. Työssäni huomioin jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja otan lähiympäristön aktiivisesti mukaan kuntoutukseen. Kouluttaudun säännöllisesti ammattitaidon ylläpitämiseksi ja uusien ammatillisten taitojen omaksumiseksi.

Tällä hetkellä minulla on vapaita asiakaspaikkoja.

Koulutukset

Puheterapeutti FM 2016
Sosionomi (AMK) 2009

Lasten kerrontataidot
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla I ja II
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
OPT, 3-Part Treatment Plan for OPT
Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Lasten äänteellisten pulmien -kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anne-Riitta Aikio

Anne-Riitta Aikio

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Johanna Holmström

Johanna Holmström

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Mari Ngugi

Mari Ngugi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Sunnamaarit Sara-Tornensis

Sunnamaarit Sara-Tornensis

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kittilä

Takaisin