Takaisin

Sunnamaarit Sara-Tornensis

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Saame

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Äännevirheiden kuntoutus

Sunnamaarit Sara-Tornensis toimii puheterapeuttina Enontekiön alueella.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta keväällä 2004. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta. Olen äidinkieleltäni saamenkielinen, joten pystyn tarjoamaan puheterapiaa myös saamen kielellä. Kaksi- ja monikielisyys ja sen vaikutus lapsen kielenkehitykseen onkin suuri kiinnostukseni kohde.

Saamen kielen taitoani pääsin hyödyntämään myös työskennellessäni projektissa, jossa suunnittelin ja valmistin saamenkielistä puheterapiamateriaalia. Omaa osaamistani ja ammattitaitoani pyrin kehittämään kaiken aikaa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2004
3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy)
Pintaa syvemmälle-Sukelluksia kertovaan kielenkäyttöön
Etäkuntoutus puheterapiassa
Apusanamenetelmäkoulutus
Kuvakommunikaation ABC-koulutus
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anne-Riitta Aikio

Anne-Riitta Aikio

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Johanna Holmström

Johanna Holmström

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Mari Ngugi

Mari Ngugi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Saara Peteri

Saara Peteri

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kittilä

Takaisin