Takaisin

Sunnamaarit Sara-Tornensis

Puheterapeutti

Sunnamaarit Sara-Tornensis toimii puheterapeuttina Enontekiön alueella.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta keväällä 2004. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta. Olen äidinkieleltäni saamenkielinen, joten pystyn tarjoamaan puheterapiaa myös saamen kielellä. Kaksi- ja monikielisyys ja sen vaikutus lapsen kielenkehitykseen onkin suuri kiinnostukseni kohde.

Saamen kielen taitoani pääsin hyödyntämään myös työskennellessäni projektissa, jossa suunnittelin ja valmistin saamenkielistä puheterapiamateriaalia. Omaa osaamistani ja ammattitaitoani pyrin kehittämään kaiken aikaa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2004
3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy)
Pintaa syvemmälle-Sukelluksia kertovaan kielenkäyttöön
Etäkuntoutus puheterapiassa
Apusanamenetelmäkoulutus
Kuvakommunikaation ABC-koulutus
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sini-Tuuli Oksanen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Hanna Jäntti

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro

Takaisin