Sunnamaarit Sara-Tornensis

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi, Saame

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Sunnamaarit Sara-Tornensis toimii puheterapeuttina Rovanimen alueella.


KUVAUS OSAAMISESSA

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta keväällä 2004. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta. Olen äidinkieleltäni saamenkielinen, joten pystyn tarjoamaan puheterapiaa myös saamen kielellä. Kaksi- ja monikielisyys ja sen vaikutus lapsen kielenkehitykseen onkin suuri kiinnostukseni kohde.

Saamen kielen taitoani pääsin hyödyntämään myös työskennellessäni projektissa, jossa suunnittelin ja valmistin saamenkielistä puheterapiamateriaalia. Omaa osaamistani ja ammattitaitoani pyrin kehittämään kaiken aikaa.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2004

Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
Apusanamenetelmä
Kuvakommunikaation ABC