Satu Nousiainen

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Satu Nousiainen työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007 ja toiminut sen jälkeen puheterapeuttina Kirkkonummen Sivistyspalveluissa ja Helsingin Terveyskeskuksessa. Contextiassa työskentelyn aloitin elokuussa 2012.

Puheterapiatyöni ohessa olen saanut lisäkoulutusta muun muassa lasten äänteellisten pulmien ja oraalimotoriikan kuntoutukseen, kommunikaatiokansioiden käyttöön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöiden kuntoutukseen. Eniten työkokemusta minulla on lapsista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheenkehitys tai äänteellisiä pulmia. Contextiassa olen päässyt syventymään minulle mieluisaan terapiatyöhön myös esimerkiksi autismin kirjon lasten kanssa. Työssäni kohtaan paljon monikielisiä ja –kulttuurisia perheitä. Puheterapiatyötä teen suomen kielellä.

Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan perheen ja muiden ammattiryhmien kanssa. Pidän tärkeänä, että kuntoutus toteutuu lapsen arkiympäristössä.