Takaisin

Sonja Lovelock

Fysioterapeutti

Työskentelen psykofyysisen fysioterapian viitekehyksestä käsin nuorten ja aikuisten parissa. Psykofyysisessä fysioterapiassa tunnistamme kehon ja mielen muodostavan erottamattoman kokonaisuuden ja olevan jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Kuntoutuksessa korostuu kehollinen harjoittelu, kuten erilaiset liike-, hengitys- ja tietoisuustaitoharjoitteet sekä manuaaliset tekniikat, ja niiden kautta kokemuksellinen oppiminen.

Psykofyysisestä työskentelystä ovat hyötyneet kuntoutujat, joilla on pitkittyneitä kiputiloja, ahdistuneisuutta, masennusta, univaikeuksia, uupumisoireilua, syömishäiriö, traumaan tai pitkittyneeseen stressiin liittyvää kehollista oireilua. Vastaanotollani käydään usein läpi palautumiseen, rentoutumiseen, kehonkuvaan, vireystilojen tunnistamiseen ja tunteiden kehollisuuteen tai tunnesäätelyyn liittyviä teemoja. Kokemuksellisen oppimisen kautta voidaan kehittää itsetuntemusta ja kehotietoisuutta sekä harjoitella kehollista itsesäätelyä ja tunnistaa omia voimavaroja.

Minulla on monipuolisesti työkokemusta, niin tuki- ja liikuntaelinfysioterapiasta kuin psykofyysisestä työskentelystä. Olen ollut mukana kehittämässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja siihen liittyen moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollossa. Työotteeni on voimavarasuuntautunut ja korostan terapiaprosessissa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen merkitystä. Parasta työssäni on, kun olen kanssakulkijana saanut todistaa monen kuntoutujan onnistumisia ja toipumisprosessia.

Psychophysical physiotherapy is an evidence-based approach that relies on experiental learning. It can benefit you if you have anxiety, recurrent panic attacks, depression, trouble sleeping, an eating disorder or challenges with your body image. People who are living with persistent pain, recovering from burnout, have stress or tension-related symptoms or suffering from trauma-related physical symptoms have also benefited from this approach. We use tools such as movement and body awareness exercises, breathwork and relaxation and manual techniques to support the mind-body connection. I work with adolescents and adults. As a physiotherapist my approach is resource-oriented and the best part about my work is that I get to learn with my patients and witness their process towards getting closer to their goals.

Koulutukset

Fysioterapeutti AMK 2014
Useita tuki- ja liikuntaelinfysioterapian koulutuksia: fysioterapian suoravastaanotto, McKenzie/MDT-menetelmä, erinäisiä koulutuksia faskiatekniikoihin ja kivunhoitoon liittyen
Psykologian perusopinnot ja aineopintoja
Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus
BBAT I (Basic Body Awareness Therapy)

Tällä hetkellä jatkan Basic Body Awareness -terapiaopintojani (BBAT II) sekä viimeistelen tanssi- liiketerapian erikoistumisopintoja.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Liisa Hurskainen

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Vanhantullinkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kiiminki - Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi - Jukolantie

Johanna Kauppila

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kemi - Valtakatu

Merja Raatikainen

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Kunto Kuopio

Kirsi Tuomi

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Hallituskatu

Takaisin