Takaisin

Taina Vuorinen

Palvelupäällikkö

Olen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on laaja-alainen kokemus kuntoutusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja esihenkilötehtävistä. Työtehtäväni ovat painottuneet erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja tarvittavien palvelujen järjestämiseen sekä henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin. Esihenkilötyötä olen tehnyt moniammatillisissa tiimeissä jo useamman vuoden ajan. Tavoitteena yhdessä tiimini kanssa on tuottaa kuntoutuspalveluita, joiden myötä asiakkaille syntyy kokemus asiantuntevasta, arvostavasta ja avoimesta kohtaamisesta.

Koulutukset

Terveydenhoitaja YAMK, Monialainen toimintakyvyn edistäminen 2017
Terveydenhoitaja AMK 2001