Takaisin

Taru Ohenoja

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Ruotsi
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • Neurologinen toimintaterapia
  • Neuropsykiatrinen toimintaterapia

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 2003 ja siitä lähtien toiminut yksityisellä sektorilla lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, jonkin verran kokemusta on myös aikuisneurologisista asiakkaista. Pääpaino työssäni on yksilöterapioissa koti-, koulu-, päiväkoti- ja vastaanottokäynteinä, olen myös ohjannut toimintaterapiaryhmiä sekä tehnyt toimintaterapia-arvioita. Ennen terapiaopintoja olen työskennellyt erityiskoulussa ja päiväkodissa.

Viime aikoina asiakaskuntaani on kuulunut erityisesti liikunta- ja monivammaisia lapsia ja nuoria. Tuttuja ovat myös mm. neuropsykiatriset asiakkaat sekä lapset, joilla on kielen kehityksen haastetta. Työssäni käytänkin tarpeen mukaan vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä (kuvat, viittomat, kommunikaatiopainikkeet).

Työssäni teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan lähiverkostojen ja muiden kuntouttajien kanssa moniammatillisesti ja koen sen antoisana. Yhdessä tukien ja samaan suuntaan kulkien pystymme parhaiten edistämään lapsen toimintakykyä ja kehitystä sekä tukemaan perheen arkea.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2003

Tärkeimmät lisäkoulutukset:
Sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi
Sensorisen integraation perusteet (A-osa)
Leikki-, kaveri- ja tunnetaitojen tukeminen
Zones of Regulation-menetelmä tunnesäätelyn tukena
CP-kuntoutuksen keskeiset elementit (osa 2 hypotonia, tetraplegia)
Lisäksi olen käynyt useita koulutuksia mm. aistisäätelyyn liittyen (mm. SPM Sensory Processing Measure ja Sensory Profile) sekä testikoulutuksia lapsen taitojen arviointiin (mm. M-Fun ja MAP)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Aino Auranaho

Aino Auranaho

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Aino Salminen

Aino Salminen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Rautionkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Aino Valkeinen

Aino Valkeinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kittilä

Alina Heikkilä

Alina Heikkilä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Takaisin