Takaisin

Taru Ohenoja

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Ruotsi
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Aistitiedon käsittely
  • Laaja-alaiset kehitysviiveet
  • Liikuntavammat
  • Neurologiset sairaudet
  • Neuropsykiatriset haasteet
  • Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 2003 ja siitä lähtien toiminut yksityisellä sektorilla lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, jonkin verran kokemusta on myös aikuisneurologisista asiakkaista. Pääpaino työssäni on yksilöterapioissa koti-, koulu-, päiväkoti- ja vastaanottokäynteinä, olen myös ohjannut toimintaterapiaryhmiä sekä tehnyt toimintaterapia-arvioita. Ennen terapiaopintoja olen työskennellyt erityiskoulussa ja päiväkodissa.

Viime aikoina asiakaskuntaani on kuulunut erityisesti liikunta- ja monivammaisia lapsia ja nuoria. Tuttuja ovat myös mm. neuropsykiatriset asiakkaat sekä lapset, joilla on kielen kehityksen haastetta. Työssäni käytänkin tarpeen mukaan vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä (kuvat, viittomat, kommunikaatiopainikkeet).

Työssäni teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan lähiverkostojen ja muiden kuntouttajien kanssa moniammatillisesti ja koen sen antoisana. Yhdessä tukien ja samaan suuntaan kulkien pystymme parhaiten edistämään lapsen toimintakykyä ja kehitystä sekä tukemaan perheen arkea.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2003

Tärkeimmät lisäkoulutukset:
Sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi
Sensorisen integraation perusteet (A-osa)
Leikki-, kaveri- ja tunnetaitojen tukeminen
Zones of Regulation-menetelmä tunnesäätelyn tukena
CP-kuntoutuksen keskeiset elementit (osa 2 hypotonia, tetraplegia)
Lisäksi olen käynyt useita koulutuksia mm. aistisäätelyyn liittyen (mm. SPM Sensory Processing Measure ja Sensory Profile) sekä testikoulutuksia lapsen taitojen arviointiin (mm. M-Fun ja MAP)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Laura Mutanen

Laura Mutanen

Psykofyysinen fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Anni Jokiranta

Anni Jokiranta

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Eeva Rämä

Eeva Rämä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Elisa Jarmas-Mäkinen

Elisa Jarmas-Mäkinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Takaisin