Takaisin

Tiina Kangasjärvelä

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Tiina Kangasjärvelä toimii puheterapeuttina Kainuussa.

Minulla on aiempaa kokemusta puheterapeuttina työskentelystä niin terveyskeskuksessa kuin yksityisenä ammatinharjoittajana. Kokemusta minulla on sekä arviointi- että terapiatyöstä. Asiakkainani on ollut niin lapsia kuin aikuisiakin. Puheterapiaa voin toteuttaa vastaanottokäynteinä Kajaanin toimipisteessä tai asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä.

Minulla on laaja kokemus puheterapiassa vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen, kuten kuvien ja viittomien, käytöstä ja olen näihin käynyt myös lisäkoulutuksia. Lisäksi osaamiseeni kuuluu puhemotoristen häiriöiden, syömisongelmien, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen, kuulon ja lukitaitojen kuntoutus. Minulla on kokemusta myös kehitysvammaisten ja autististen lasten kanssa työskentelystä. Puheterapiassa tärkeällä osalla on perheen ja muun lähiympäristön ohjaaminen ja huomioiminen puheterapian tavoitteiden asettelussa.

Koulutukset

Puheterapeutti (FM) 2008

Building Bridges between Research, Assesment and Therapy in European SLT Educational programmes, Oulun yliopisto
Lasten etenevät neurologiset sairaudet ja puheterapeuttisen kuntoutuksen eettiset kysymykset, PPSHP
Änkyttäjien kuntoutus -koulutus
Miten käytän kommunikaatiokansiota -koulutus, Tikoteekki
GAS-koulutus
Viittomakoulutus, Viittomakielialan Osuuskunta Via
Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä – koulutus, Sanamaailma
Oral Placement Therapy 1.osa. Terapia
Oral Placement Therapy 2.osa Terapia
ABA PRT –koulutus
Apraxia

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Päivi Harju

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Tiina Heikkinen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin