Takaisin

Tiina Koponen

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeuttina olen vastuuntuntoinen, kannustava ja empaattinen. Pyrin työskentelemään asiakkaiden arkiympäristöissä ja tekemään tiivistä yhteistyötä lähiverkostojen kanssa kuntoutuksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Asiakkaan läsnä oleva ja arvostava kohtaaminen ovat minulle luottamuksellisessa terapiasuhteessa tärkeää tavoitteellisen työskentelyn lisäksi. Toimintaterapeuttina minulla on kokemusta mm. tunnetaitojen vahvistamisesta, vireystilan säätelystä, toiminnanohjauksen tukemisesta, hieno- ja karkeamotoristen taitojen edistämisestä, itsestä huolehtimisen toimintojen tukemisesta sekä aistitiedon käsittelyn ja säätelyn vaikeuksien kuntoutuksesta. Laajana tavoitteenani on tukea asiakasta osallistumaan merkitykselliseen toimintaan.

Minulla on työkokemusta lasten ja nuorten arviointi- ja terapiatyöstä hyvinvointialueella, ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta yksilöllisenä toimintaterapiana, aikuisten ja ikääntyneiden neurologisesta subakuutista kuntoutuksesta sekä oikeuspsykiatrisessa sairaalassa toimintaterapeuttina työskentelemisestä. Laajin osaamiseni painottuu neuropsykiatristen lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Erityisosaamiseni on luontoavusteinen toimintaterapia.

Koulutukset

toimintaterapeutti AMK 2020

luontoterapia opinnot 15 op
metakognitiivisten taitojen ryhmänohjaaja
vireysvalmennus opinnot

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sarita Angeria

Sarita Angeria

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kiiminki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Aino Valkeinen

Aino Valkeinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kittilä

Iina Pakarinen

Iina Pakarinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Ivalo - Keskusta

Jonna Turpeenniemi

Jonna Turpeenniemi

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Takaisin