Takaisin

Tina Hagqvist

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Ruotsi
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Aistitiedon käsittely
  • Autismikirjon kuntoutus
  • Motorinen koordinaatiohäiriö
  • Neuropsykiatriset haasteet

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi ruotsinkielisestä ammattikorkeakoulusta Arcadasta 2014. Lasten toimintaterapian työt aloitin keväällä 2014 yksityisellä sektorilla. Olen tehnyt niin Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta kuin myös lasten toimintaterapiaa kunnan ostopalveluna.

Työskentely sekä vastaanotolla että myös asiakkaan omassa ympäristössä (koti, koulu, päiväkoti) on minulle tuttua. Osaamista on vuosien varrella kertynyt neuropsykiatrisista diagnooseista (ADHD, ADD, autismin kirjo ja aspergerin oireyhtymä, tourette), aistisäätelystä sekä tietenkin motorisen kehityksen viiveistä. Olen tehnyt myös LAKU-perhekuntoutusta, jossa moniammatillisen tiimin työskentely sekä tiivis yhteistyö perheen sekä muun verkoston kanssa korostuu. Lasten toimintaterapeuttina saan käyttää omia vahvuuksiani; liikunnallisuutta, luovuutta ja iloa hyödyksi ja näin innostaa lapsia kokeilemaan ja harjoittelemaan heille haasteellisia taitoja. Leikkimielisyyttä pidän myös tärkeänä osana lasten toimintaterapiaa. Osana toimintaterapiaopintoja tein työharjoittelun sekä kesätöitä Islannissa, jossa sain tukea psykiatrisessa asumisyksiköissä akuutti-, lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutuksessa olevia aikuisia ja nuoria. Ennen toimintaterapiaopiskeluja toimin koulunkäynnin avustajana sekä lasten kerhojen vetäjänä.

Tällä hetkellä teen ensisijaisesti lasten ja nuorten avokuntoutusta; neurologista ja neuropsykiatrista kuntoutusta, haasteina esim. motorisen kehityksen viiveet, hahmotuksen haasteet, aisti-, tunne- ja itsesäätelyhaasteet. Toteutan toimintaterapiaa niin vastaanotolla kuin koti-/koulukäynteinä. Teen mielelläni myös aikuisasiakkaiden kuntoutusta, erityisesti nepsy-haasteiden parissa.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2014

Liikunnanohjaaja AMK 2005,
koulutuksia mm. MfunPS, SPM sensory processing measure, Strukturoitu sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi, mininepsy ym.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Harri Joensuu

Harri Joensuu

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kokkola

Krista Purontaka

Krista Purontaka

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kokkola

Liisa Niva

Liisa Niva

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Ylivieska

Marika Saaranen

Marika Saaranen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Nivala Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Ylivieska

Takaisin