Takaisin

Tuuli Lehto

Tiimivastaava, toimintaterapeutti

Tuuli Lehto työskentelee toimintaterapeuttina pääkaupunkiseudulla.

Toimintaterapeutin työssä minua kiehtoo asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaisuutta korostava lähestymistapa. Uskon mielekkään toiminnan voimaan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukena. Toimintaterapeuttina minulle tärkeitä asioita ovat asiakkaan lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö, moniammatillisuus ja jokaisen asiakkaan vahvuuksia korostava ajattelutapa.

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2013 ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelmassa vuonna 2018. Coronarialla olen työskennellyt vuodesta 2017 alkaen.

Työelämässä minulle on kertynyt kokemusta autisminkirjon ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä sekä neurologisesta kuntoutuksesta. Lasten kanssa olen toiminut niin avustajan kuin lastentarhanopettajan roolissa. Vahvuuksiani terapiatyössä ovat asiakkaan rauhallinen kohtaaminen, tilanteeseen heittäytyminen ja luovuus.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK, 2013
Toimintaterapeutti YAMK; sosiaali- ja terveysalan johtaminen, 2018
 Leikki, lapsen tärkein toiminta
Itsesäätely, kehitys ja häiriöt
AAC-koulutus
Sherborne-koulutus
OT tools for autism spectrum disorder
ICF koulutus
Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä
Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi Occupational therapy for children with handwriting difficulties (UK)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Petra Enroth, Coronaria.

Petra Enroth

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Katarina Machi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin