Takaisin

Tuuli Moisanen

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi v. 2010 Helsingin yliopistosta. Työskentelin erikoissairaanhoidossa lastenneurologialla usean vuoden ajan valmistumiseni jälkeen. Minulle on kertynyt työurani aikana kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista, perheiden ohjaamisesta, kuntoutuksen suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Työskentelen laajasti eri asiakasryhmien parissa (mm. kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, autismi, epäselvä puhe, lukivaikeus) ja teen myös töitä lasten syömispulmien kanssa.

Puheterapeuttina olen lämmin, leikkisä ja lapsen mielenkiinnonkohteet huomioiva. Perheen ohjaaminen ja motivoiminen kuntoutusprosessiin mukaan aktiivisiksi toimijoiksi on minulle tärkeää. Hallitsen puhetta tukevien kommunikointikeinojen käytön (kuvat, tukiviittomat) ja hyödynnän myös musikaalisuuttani kuntoutuksessa.

Minulla on paljon kokemusta kaksi- ja monikielisten perheiden kanssa työskentelemisestä sekä tulkin kanssa toimimisesta. Toteutan terapiaa suomen kielellä, ohjausta annan myös englanniksi.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2010

PRT- miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
OPT1 Oral placement therapy
Syöttämisen hyvät käytännöt

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Saara Peteri

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Elina Parkkari

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Pauli Härkönen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Hallituskatu

Liisa Husu

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelitie

Takaisin