Takaisin

Tuuli Moisanen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Valmistuin puheterapeutiksi v. 2010 Helsingin yliopistosta. Työskentelin erikoissairaanhoidossa lastenneurologialla usean vuoden ajan valmistumiseni jälkeen. Minulle on kertynyt työurani aikana kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista, perheiden ohjaamisesta, kuntoutuksen suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Työskentelen laajasti eri asiakasryhmien parissa (mm. kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, autismi, epäselvä puhe, lukivaikeus) ja teen myös töitä lasten syömispulmien kanssa.

Puheterapeuttina olen lämmin, leikkisä ja lapsen mielenkiinnonkohteet huomioiva. Perheen ohjaaminen ja motivoiminen kuntoutusprosessiin mukaan aktiivisiksi toimijoiksi on minulle tärkeää. Hallitsen puhetta tukevien kommunikointikeinojen käytön (kuvat, tukiviittomat) ja hyödynnän myös musikaalisuuttani kuntoutuksessa.

Minulla on paljon kokemusta kaksi- ja monikielisten perheiden kanssa työskentelemisestä sekä tulkin kanssa toimimisesta. Toteutan terapiaa suomen kielellä, ohjausta annan myös englanniksi.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2010

PRT- miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
OPT1 Oral placement therapy
Syöttämisen hyvät käytännöt

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Pauliina Kivi

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Ida Relander

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Hansa

Hanna Perkiö

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin