Ulla Äijälä

Toimintaterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Teen pääasiassa sensorisen integraation terapiaa Oulun vastaanotolla, lisäksi työskentelen asiakkaan arkiympäristöissä Oulu-Kempele-Liminka-Tyrnävä alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti vauva-, leikki- ja kouluikäisten lasten terapiasta. Teen mielelläni myös lasten laaja-alaisia toimintakyvyn arviointeja.

Lapsen sensomotorinen kehitys, aistitiedon käsittely ja leikki ovat erityisiä mielenkiinnon kohteitani. Työssäni lapsi- ja perhelähtöisyys sekä luotettavuus ja laatu ovat keskeisiä ammatillisia arvojani. Myös yhteistyö lapsen ja perheen eri arkiympäristöjen kanssa on minulle tärkeää ja työssäni painottuu ohjauksellinen työote.

Vahvuuksiani ovat perheen ja lapsen kohtaaminen sekä tavoitteellinen toiminta kohti merkityksellisempää ja toimivampaa arkea. Erityisosaamistani ovat lasten sensorisen integraation häiriöt, lasten kielihäiriöt ja oppimisvaikeudet sekä lasten syöpätaudit ja selkäydinvammat.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti AMK 2010
Sensorisen integraation teoria ja terapia koulutus 2017 (ASI)
Lisäksi useita ammatillisia lisäkoulutuksia lapsen toimintakyvyn arviointiin, tukemiseen ja ohjaamiseen liittyen sekä syventäviä koulutuksia lapsen aistitiedon käsittelyyn ja selkäydinvammoihin liittyen.
Lisäkoulutuksia myös ajankohtaisimmista toimintaterapian yhteiskunnallisista aiheista (mm. ICF, kirjaaminen).