Elli Ojala

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu, Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Pudasjärvi

Elli työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Pudasjärven seudulla. Elli tekee myös etäkuntoutusta.


Kuvaus osaamisesta

Elli on valmistunut puheterapeutiksi kesäkuussa 2016. Opintojen loppuvaiheen harjoittelujakson hän on suorittanut kunnallisella puolella, jossa puheterapeuttinen arviointi ja kuntoutus alle kouluikäisille lapsille on tullut tutuksi. Valmistumisen jälkeen Ellille on ehtinyt kertyä työkokemusta syksystä 2016 lähtien yksityisellä puolella. Hän on tehnyt monipuolisesti kuntoutustyötä niin lasten kuin aikuisten kanssa, pääsääntöisesti asiakkaina ovat olleet vaativaa kuntoutusta tarvitsevia alle kouluikäisiä Kela-asiakkaita. Kurssimuotoista kouluttautumista työn ohessa on Ellille kertynyt erityisesti lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksen sekä kuvakommunikaation (AAC) saralla.

erityisosaaminen

Yhtenä vahvuutena Ellillä on kunkin asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan mukautuminen, jolloin nopeasti syntyy kuntoutusta edesauttava luottamussuhde asiakkaan ja terapeutin välille. Tärkeää Ellille on lähiympäristön kanssa tehty yhteistyö, jotta kuntoutuminen on mahdollisimman tehokasta arkeen nivoutuneena. Elliä kiinnostaa laajasti erilaisten häiriöryhmien kanssa työskentely ja tätä kautta itsensä ja asiakkaan taitojen kehittäminen.