Takaisin

Erja Korteoja

Toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2015 ja sen jälkeen työskennellyt toimintaterapeuttina eri puolilla Suomea. Minulle onkin kertynyt monipuolista kokemusta eri asiakasryhmistä, julkisen puolen arviointiin painottuvasta työstä ja yksityiseltä sektorilta pidemmistä kuntoutusjaksoista kuten Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta. Kuntoutuksen prosessit ovat tulleet minulle tutuiksi ja osaankin ohjata asiakkaitani olemaan yhteydessä eri tahoihin kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Terapeuttina olen aurinkoinen, spontaani ja kannustava. Kohtaan arjen haasteet rohkeasti asiakkaan rinnalla kulkien. Pidän tärkeänä luottamuksellista ilmapiiriä, aitoa kohtaamista ja yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa. Yhdessä sovitut, selkeät ja saavutettavissa olevat tavoitteet luovat vankan pohjan edistymiselle ja onnistumisen kokemusten riemulle.

Toimintaterapeutin lisäksi olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Lisäksi olen käynyt useita lyhyempiä ammattitaitoa edistäviä koulutuksia työvuosien aikana. Olen tiedonjanoinen ja jatkuva itsensä kehittäminen on ollut innostavaa sekä tuonut monipuolisuutta toteuttamaani terapiaan. Kuntoutusta suunnitellessa hyödynnän omaa osaamistani ja huomioin kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä mielenkiinnon kohteet. Vapaa-ajallani lataudun luonnossa liikkuen. Talvisin nautin hiihtämisestä, kesäisin minut löytää todennäköisimmin järvestä uimasta tai metsästä vaeltamasta.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2015
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sari Ahonen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jyväskylä - Keskusta

Toimintatreapeutti Emmi Järvelä, Coronaria.

Emmi Järvelä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jyväskylä - Ahjokeskus Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jyväskylä - Keskusta

Toimintaterapeutti Heidi Colliander, Coronaria.

Heidi Colliander

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Mänttä

Toimintatreapeutti Elina Kämäräinen, Coronaria.

Elina Kämäräinen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Mänttä

Takaisin