Takaisin

Hanna Perkiö

Puheterapeutti

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2016. Tämän jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollon puheterapeuttina, joten minulla on kokemusta sekä arvio- että kuntoutustyöstä. Erityisesti kokemusta löytyy lasten epäselvän puheen, äänteellisten pulmien sekä kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta.

Työssäni koen tärkeäksi asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisen kuntoutusta toteutettaessa. Tämän lisäksi pidän tärkeänä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa. Kehitän omaa ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti koulutuksiin.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2016

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Kuinka R, S, L, D, T- ja N-äänne kuntoutetaan
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Alueellinen koulutus kielijänteestä ja puheterapiasta
Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Laura Korhonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Pauliina Kivi

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin