Takaisin

Hanna Perkiö

Puheterapeutti

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2016. Tämän jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollon sekä yksityisen sektorin puheterapeuttina, joten minulla on kokemusta sekä arvio-, ohjaus- että kuntoutustyöstä. Erityisesti kokemusta löytyy lasten epäselvän puheen, äänteellisten pulmien, kielellisten vaikeuksien sekä lukitaitojen kuntouttamisesta.

Työssäni koen tärkeäksi asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisen kuntoutusta toteutettaessa. Tämän lisäksi pidän tärkeänä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa. Kehitän omaa ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti koulutuksiin.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2016

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Kuinka R, S, L, D, T- ja N-äänne kuntoutetaan
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Alueellinen koulutus kielijänteestä ja puheterapiasta
Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen
Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille
AAC käytännössä - tehokkaat menetelmät
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Nimeäminen ja sananlöytäminen

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin