Takaisin

Hanna Välimäki

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Autismikirjon kuntoutus
 • CP-vammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Hanna Välimäki työskentelee puheterapeuttina Limingan ja lähikuntien (Oulu, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Raahe) alueella.

Työskentelen pääasiassa varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten parissa. Olen kiinnostunut erityisesti puheen tuottamisen, kielellisten taitojen sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisesta Näiden lisäksi mielenkiinnon kohteitani ovat neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvät kielen ja kommunikoinnin pulmat sekä tilannekohtainen puhumattomuus. Puheterapeutin työssä parasta ovat kohtaamiset pienten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. On hienoa olla tukena tärkeiden kommunikoinnin taitojen kehittymisessä ja nähdä onnistumisen iloa.

Koulutukset

Puheterapeutti FM, 2011
Kasvatustieteiden maisteri (erityispedagogiikka), 2022

Tärkeimmät täydennyskoulutukset:
Puhemotoriikan kuntouttamisen syventävät opinnot 5pv
Oral placement therapy (OPT) 1
Selective mutism workshop
Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille
Tavoitteena sujuva lukutaito
Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen
PRT (Pivotal Response Training) -koulutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin