Takaisin

Kaija Ilvesluoto

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
  • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
  • Kerronnan kuntoutus
  • Kuvakommunikointi
  • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
  • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
  • Tukiviittomat
  • Vuorovaikutuksen kuntoutus
  • Äännevirheiden kuntoutus

Asiakkainani on ollut pääasiassa lapsia. Vahvuuksiani ja mielenkiinnon kohteitani ovatkin lasten kielellisten ja äänteellisten vaikeuksien kuntoutus. Olen opiskellut myös kuvataiteita ja hyödynnän mielelläni myös tätä osaamista työssäni.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2008

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Kuvakommunikaation ABC
ABA-pohjaiset menetelmät autismi-kuntoutuksessa: PRT
Tukiviittomat
OPT 1 (Oral Placement Therapy)
Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op
Lasten kerrontataidot - näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Nimeäminen, sananlöytäminen ja sanavarasto: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin