Takaisin

Kaija Ilvesluoto

Puheterapeutti

Asiakkainani on ollut pääasiassa lapsia. Vahvuuksiani ja mielenkiinnon kohteitani ovatkin lasten kielellisten ja äänteellisten vaikeuksien kuntoutus. Olen opiskellut myös kuvataiteita ja hyödynnän mielelläni myös tätä osaamista työssäni.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2008

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Kuvakommunikaation ABC
ABA-pohjaiset menetelmät autismi-kuntoutuksessa: PRT
Tukiviittomat
OPT 1 (Oral Placement Therapy)
Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Kati Seppänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anu Kaijala, Coronaria.

Anu Kaijala

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Pudasjärvi - Jukolantie

Maria Lämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Nina Näppilä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin