Takaisin

Katja Rönnlund

Toimintaterapeutti

Katja Rönnlund työskentelee toimintaterapeuttina Etelä-Pohjanmaan alueella (mm. Seinäjoki, Jalasjärvi, Kurikka ja Ilmajoki)

"Minulla on työkokemusta lasten toimintaterapiasta reilut 12 vuotta. Olen tehnyt arvio-, ohjaus- ja terapiatyötä sekä ryhmätoimintaterapiaa pitkään terveyskeskuksessa. Terveyskeskustyö on ollut moniammatillista ja työssä on korostunut lapsen lähiympäristön ohjaus- ja neuvonta sekä konsultoiva työ.

Keväällä -19 siirryin yksityissektorille. Nyt haluan keskittyä pitkäkestoisempiin asiakassuhteisiin ja olla lapsen ja perheen elämässä tukena toimintaterapiakontaktin ajan. Haluan tuoda oman elämänkokemukseni, osaamiseni ja toimintaterapian näkökulman asiakassuhteeseen ja näin tehdä mahdolliseksi merkityksellisen toiminnan ja sujuvan arjen toteutumisen.

Asiakasryhmääni ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret kaikenlaisine haasteineen. Teen töitä Seinäjoen toimipisteellä, asiakkaan kotona, päivähoidossa, koulussa ja hoitolaitoksissa."

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK), 2003

Toimintaterapian täydennyskoulutus:
- Neuropsykologinen näkökulma oppimisvaikeuksiin, 2002
- Kielen kehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa, 2003
- LENE - Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä, 2003
- Tarkkaavaisuuden ongelmat –päivähoidossa sekä esi- ja alkuopetuksessa, 2004
- Visuaalisten hahmotusvaikeuksien arviointi ja kuntoutus, 2004
- Viittomat kommunikaation tukena, 2004-2005
- Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, 2004
- Suomen CP-yhdistyksen koulutus: diplegia case, 2006
- Leikki toimintaterapiassa, 2006
- Sujuvuutta yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa, 2006
- Lasten syömishäiriöt, 2007
- Lasten ylivilkkaus ja vanhemmuuden ryhmämuotoinen tukeminen, 2007
- Leikin arviointi toimintaterapiassa, 2007
- Toiminnan ohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien huomioiminen toimintaterapiassa, 2008
- Nepsytieto –kurssi (Kaste-hanke), 2010
- Perhekoulu POP –koulutus (Kaste-hanke), 2011
- Tietoa Sensorisen integraation teoriasta, terapiasta ja arvioinnista, 2014
- Miller Function&Participation Scales (MfunPS-testi)-koulutus, 2010
- Haastava käyttäytyminen –malttia arkeen toimintaterapian keinoin, 2016
- Tenavat tasapainoon, 2018
- Sensorisen integraation perusteet, 2019

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Elin Lövdal

Elin Lövdal

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vaasa Raastuvankatu

Elina Hietavirta

Elina Hietavirta

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Seinäjoki

Elina Kämäräinen

Elina Kämäräinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Mänttä

Essi Ihanamäki

Essi Ihanamäki

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Seinäjoki

Takaisin