Takaisin

Marjukka Pitkänen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Englanti
 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Keskustelutaitojen kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Työskentelen Oulussa ja Taivalkoskella. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020. Työkokemusta minulla on pääasiassa lasten puheterapia kuntoutuksesta ja arvioinnista.

Osaamista minulla on lasten viivästyneen puheen ja kielen kuntoutuksesta, epäselvän puheen ja äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä. Kokemusta minulla on sekä lähi- että etäkuntoutuksesta. Minulla on kokemusta myös monikielisten lasten puheterapiasta. Mielestäni puheterapiassa tärkeää on asiakkaan aito kohtaaminen ja kuunteleminen. Olennaisia ovat myös onnistumisen kokemukset ja kunkin asiakkaan vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden vahvistaminen. Pidän tärkeänä myös asiakkaan luonteen ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisen puheterapiassa. Yhteistyö asiakkaan lähiyhteisön, kuten perheen, päiväkodin/koulun sekä muiden terapeuttien kanssa moniammatillisesti on työssäni tärkeää ja antoisaa. Parhaita hetkiä työssäni ovat onnistumisen kokemukset ja oivallukset yhdessä asiakkaan kanssa

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2020

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Tukiviittomat
Luonteva vuorovaikutus – saavuta kuntoutuksen tavoitteet
AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
Oppimisvaikeudet – Kuntouta käytännönläheisesti
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Puhemotoriikan perusteet
Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –työpaja
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –työpaja, Osa II

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sarita Angeria

Sarita Angeria

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kiiminki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Aino Auranaho

Aino Auranaho

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Aino Salminen

Aino Salminen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Rautionkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Alina Heikkilä

Alina Heikkilä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin