Takaisin

Merja Kuha

Puheterapeutti

Merja Kuha työskentelee puheterapeuttina Oulun seudulla.

Työskentelen Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden sekä Oulun kaupungin kautta tulevien asiakkaiden kuntouttavana puheterapeuttina. Tällä hetkellä asiakkaisiini kuuluvat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, joilla on mm. puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeutta, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, puhemotorisia ja äänteellisiä pulmia sekä haasteita lukutaidoissa.

Työssäni pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä asiakkaan perheen kanssa, jotta kuntoutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja toimiva. Otan mielelläni huomioon perheiden voimavarat ja elämäntilanteen kuntoutuksen näkökulmasta.

Työskentelen Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden sekä Oulun kaupungin kautta tulevien asiakkaiden kuntouttavana puheterapeuttina. Tällä hetkellä asiakkaisiini kuuluvat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, joilla on mm. puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeutta, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, puhemotorisia ja äänteellisiä pulmia sekä haasteita lukutaidoissa.

Työssäni pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä asiakkaan perheen kanssa, jotta kuntoutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja toimiva. Otan mielelläni huomioon perheiden voimavarat ja elämäntilanteen kuntoutuksen näkökulmasta.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin
Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
Kättä pidempää- apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Apusanamenetelmä
Äänteellisten pulmien kuntoutus
Etäkuntoutus puheterapiassa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Anna-Riikka Jämsä, Coronaria.

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Mervi Luukkonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Elli Ojala, Coronaria.

Elli Ojala

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Pudasjärvi - Jukolantie

Kati Seppänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin