Takaisin

Merja Kähtävä

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Änkytysterapia
 • Äännevirheiden kuntoutus

Merja Kähtävä työskentelee puheterapeuttina Oulun seudulla.

Työskentelen Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden sekä Oulun kaupungin kautta tulevien asiakkaiden kuntouttavana puheterapeuttina. Tällä hetkellä asiakkaisiini kuuluvat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, joilla on mm. puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeutta, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, puhemotorisia ja äänteellisiä pulmia sekä haasteita lukutaidoissa.

Työssäni pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä asiakkaan perheen kanssa, jotta kuntoutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja toimiva. Otan mielelläni huomioon perheiden voimavarat ja elämäntilanteen kuntoutuksen näkökulmasta.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin
Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
Kättä pidempää- apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Apusanamenetelmä
Äänteellisten pulmien kuntoutus
Etäkuntoutus puheterapiassa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Lämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anne Kiviranta

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin