Takaisin

Merja Kähtävä

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Merja Kähtävä työskentelee puheterapeuttina Oulun seudulla.

Työskentelen Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden sekä Oulun kaupungin kautta tulevien asiakkaiden kuntouttavana puheterapeuttina. Tällä hetkellä asiakkaisiini kuuluvat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, joilla on mm. puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeutta, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, puhemotorisia ja äänteellisiä pulmia sekä haasteita lukutaidoissa.

Työssäni pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyötä sekä yhteistyötä asiakkaan perheen kanssa, jotta kuntoutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja toimiva. Otan mielelläni huomioon perheiden voimavarat ja elämäntilanteen kuntoutuksen näkökulmasta.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin
Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
Kättä pidempää- apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Apusanamenetelmä
Äänteellisten pulmien kuntoutus
Etäkuntoutus puheterapiassa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin