Takaisin

Pia Laukkonen

Psykoterapeutti, puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi
  • Tukiviittomat

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Afasiakuntoutus
  • Autismikirjon kuntoutus
  • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
  • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
  • Kerronnan kuntoutus

Pia Laukkonen työskentelee puheterapeuttina ja psykoterapeuttina Oulun alueella.

Puheterapeuttina minulla on pitkä kokemus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Puheterapeuttisen osaamisen lisäksi huomioin perheiden kokonaistilannetta ja voimavaroja. Yhteistyö asiakkaan lähihenkilöiden kanssa on minulle tärkeää. Erityisosaamista löytyy kielellisen erityisvaikeuden, äänteellisen kuntoutuksen, mutismin, kehitysvammojen, neuropsykiatristen pulmien (autismi, Asperger, ADHD), aivovammojen ja neurologisten sairauksien osalta. Käytän työssäni myös puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC) kuten viittomat, kuvat ja kommunikaation apuvälineet.

Psykoterapeuttina minulla on ratkaisukeskeinen koulutus ja traumaterapeuttista osaamista. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on kokemusta masennus- ja ahdistusoireiden, uni- ja syömisvaikeuksien, ihmissuhdepulmien, työssäjaksamisen, erityislapsen vanhemmuuteen liittyvien vaatimusten sekä trauma- ja dissosiaatio-oireiden kanssa työskentelystä. EMDR- koulutus vahvistaa osaamistani.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 1999
Psykoterapeutti, ET 2011
EMDR- terapeutin pätevyys 2023

Lukivaikeuden tunnistaminen ja kuntoutus
Nimeämiskoulutus
Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät - Korvat höröllä, kuulohavainnoista kielen sisältöihin
Botuliini -koulutus
Kouluikäisten ja alle kouluikäisten kuntoutus
Draama puheterapeutin työvälineenä
Tukiviittomia puheterapeuteille (16 h)
PECS -koulutus
Ryhmämuotoinen puheterapia
Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
Normaali syömisen kehitys
Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
Eleet kommunikoinnin osana
iPad seminaari
Lasten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Äänteistä puhetta - näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Working with Selective Mutism
Apusanamenetelmäkoulutus

Sanattoman viestinnän keskeinen merkitys lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiassa
Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TK-KKT) perusteet lasten ja nuorten mielenterveystyöhön
Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
Vakauttava lähestymistapa - Kuinka huomioida lapsuudenaikaisen traumatisoitumisen vaikutuksia vanhemmuuteen
Salattu ja vaiettu häpeä
EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin