Takaisin

Pia Laukkonen

Puheterapeutti

Pia Laukkonen työskentelee puheterapeuttina ja psykoterapeuttina Oulun alueella.

Puheterapeuttina minulla on pitkä kokemus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Puheterapeuttisen osaamisen lisäksi huomioin perheiden kokonaistilannetta ja voimavaroja. Yhteistyö asiakkaan lähihenkilöiden kanssa on minulle tärkeää. Erityisosaamista löytyy kielellisen erityisvaikeuden, äänteellisen kuntoutuksen, mutismin, kehitysvammojen, neuropsykiatristen pulmien (autismi, Asperger, ADHD), aivovammojen ja neurologisten sairauksien osalta. Käytän työssäni myös puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC) kuten viittomat, kuvat ja kommunikaation apuvälineet.

Psykoterapeuttina minulla on ratkaisukeskeinen koulutus ja traumaterapeuttista osaamista. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on kokemusta masennus- ja ahdistusoireiden, uni- ja syömisvaikeuksien, ihmissuhdepulmien, työssäjaksamisen, erityislapsen vanhemmuuteen liittyvien vaatimusten sekä trauma- ja dissosiaatio-oireiden kanssa työskentelystä.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 1999
Psykoterapeutti, ET 2011

Lukivaikeuden tunnistaminen ja kuntoutus
Nimeämiskoulutus
Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät - Korvat höröllä, kuulohavainnoista kielen sisältöihin
Botuliini -koulutus
Kouluikäisten ja alle kouluikäisten kuntoutus
Draama puheterapeutin työvälineenä
Tukiviittomia puheterapeuteille (16 h)
PECS -koulutus
Ryhmämuotoinen puheterapia
Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
Normaali syömisen kehitys
Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
Eleet kommunikoinnin osana
iPad seminaari
Lasten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Äänteistä puhetta - näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Working with Selective Mutism
Apusanamenetelmäkoulutus

Sanattoman viestinnän keskeinen merkitys lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiassa
Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TK-KKT) perusteet lasten ja nuorten mielenterveystyöhön
Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
Vakauttava lähestymistapa - Kuinka huomioida lapsuudenaikaisen traumatisoitumisen vaikutuksia vanhemmuuteen
Salattu ja vaiettu häpeä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Heli Seppänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Lämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Henna Häkli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Katja Koivumaa, Coronaria.

Katja Koivumaa

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin