Takaisin

Riittaliisa Javanainen

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

  • NDT, Bobath

Asiakkaani ovat Keski-Suomen alueella (Jyväskylä, Muurame, Laukaa, Joutsa) asuvia lapsia ja nuoria, joilla on todettu mm. neurologisia pulmia, ADHD, kehitysviivettä tai autismikirjon piirteitä. NDT-Bobath -koulutuksen myötä minulle ohjautuu asiakkaita erityisesti lastenneurologian puolelta. NDT-Bobath -koulutus on antanut syvempää ymmärrystä ja työkaluja siihen, miten kuntoutuksessa voidaan kokonaisvaltaisemmin tukea liikkumista, toimintakykyä sekä kommunikointia. Siten on monipuolisesti mahdollista vaikuttaa toimintaterapian ydinasioihin eli leikkiin, käsien- ja näönkäyttöön sekä aistitoimintoihin ja hahmottamiseen. Tärkeänä osana terapiaa on myös tukea asiakkaita tunne-ja itsesäätelyn taitojen kehittymisessä, opetella sopivin askelin ja turvallisessa ympäristössä menemään omalle epämukavuusalueelle sekä mahdollistaa onnistumisia.

Työssäni lähtökohtina ovat läsnäolo, asiakkaan vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen sekä perheiden tarpeiden kuuntelu. Tavoitteiden miettiminen yhdessä, ja yleensäkin yhteistyö asiakkaan, perheen, päiväkodin/koulun sekä muiden terapeuttien kanssa luovat mielestäni parhaat mahdollisuudet vaikuttaa lapsen ja perheen haasteisiin. Oman osaamisen kehittämisen koen oleellisena osana laadukasta terapiaa. Opiskelen parhaillaan lasten-ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi.

Koulutukset

NDT-Bobath -terapeutti
Jomon-Shindo -rentoutusvenyttelyohjaaja
Hengityskouluohjaaja

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Pietiläinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Elina Kämäräinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Mänttä

Emmi Järvelä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Erja Korteoja

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Takaisin