Takaisin

Sirpa Lampela

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Tukiviittomat

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Sirpa Lampela toimii puheterapeuttina Raahen alueella.

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2004, jonka jälkeen tein aluksi terveyskeskustyötä ja vuodesta 2009 lähtien toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden kuntouttamiseksi.

Nautin sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden kanssa työskentelystä. Lasten osalta minulla on kokemusta eniten viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden sekä äänteellisten pulmien kuntouttamisesta. Myös autismikirjo ja kehitysvammaisten kuntoutus ovat lähellä sydäntäni. Aikuisten osalta minulle on kertynyt kokemusta eniten afasian ja erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyvien pulmien kuntouttamisesta. Coronaria Teramerellä aloitin työt marraskuussa 2017.

Työssäni minulle on tärkeää toimiva vuorovaikutus sekä asiakkaan että hänen lähipiirinsä kanssa. Toimivan vuorovaikutuksen pohjalta on hyvä lähteä tekemään yhdessä töitä kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2004

Ammatillisia täydennyskoulutuksia mm.
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Miten kohtaan tämän päivän Eemelin? -keinoja haastavan lapsen kohtaamiseen
ADHD ja oppimisvaikeudet -seminaari
Oppimisvaikeudet
Monikielisen lapsen kielellinen kehitys, kielellinen vaikeus ja kielenkehityksen tukeminen
Kuvat kehiin lapsen arjessa
Ipad kommunikaation tukena
Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Hanna Välimäki

Hanna Välimäki

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Liminka

Irja Savela

Irja Savela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Liminka

Saara Tuominen

Saara Tuominen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Liminka

Suvi Pahkala

Suvi Pahkala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kalajoki

Takaisin