Sofie Ravall

talterapeut/puheterapeutti

Kielitaito: Ruotsi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Sofie Ravall arbetar i Helsingforsregionen.


KUVAUS OSAAMISESTA

Jag utexaminerades som talterapeut år 2015 från Åbo Akademi och har erfarenhet av talterapeutarbete från flera olika kommuner i södra Finland. I arbetet som kommunal talterapeut har jag tagit emot barn med många olika språkliga och kommunikativa svårigheter.

 Det finaste med att vara talterapeut för barn är att få vara med och hjälpa barn att uttrycka sig för att de ska kunna visa sin unika personlighet och utveckla en god självkänsla. Jag ser det som väldigt värdefullt och viktigt att handleda föräldrar och näromgivningen i det här, och att följa familjen en bit på den vägen.

 I arbetet jobbar jag på ett kreativt sätt utifrån barnets intressen. Att använda, uppdatera eller utveckla nytt material ofta känns viktigt för mig för att maximera habiliteringen enligt barnets specifika behov, och för att hålla motivationen uppe både för mig själv och för barnet.

Koulutus

Talterapeut, FM 2015
Logopediskt perspektivläsochskrivsvårigheter
Oral Placement Therapy, OPT
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
LSVT LOUD TM
Lasten ja aikuisten puheen apraksia– erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Grundkurs i blisskommunikationmedgodkändtentamen
Grundkurs i teckenspråk
Grundkurs i tecken somstöd(TSS)