Takaisin

Sonja Sivonen

Toimintaterapeutti

"Valmistuin vuonna 2011 ja siitä lähtien olen työskennellyt lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa. Olen toiminut Terapeijassa vuodesta 2014.

Aikaisemmissa työtehtävissä sain arviointi- ja terapiatyön lisäksi kokemusta kommunikoinnin ja tietokoneenkäytön apuvälineistä. Olen myös työskennellyt toimintaterapeuttina lasten sopeutumisvalmennuskursseilla (autismin kirjo, kielelliset erityisvaikeudet, AAC, tulistuva lapsi), joilta sain arvokasta kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja perheiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Opiskeluajoilta minulla on usean vuoden kokemus kehitysvammaisten henkilöiden avustajana.

Minulla on monen vuoden kokemus lasten neurologisesta ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta sekä lähiyhteisöjen ohjauksesta. Työskentelen lasten parissa, joilla on erilaisia motorisia haasteita, pulmaa aistisäätelyssä, keskittymisessä ja tunteiden säätelyssä sekä kehitysvammaa ja autismin kirjon pulmaa. Olennaisena osana toimintaterapiaa pidän hyvää vuorovaikutusta ja lapsen vuorovaikutustaitojen tukeminen onkin luonnollinen osa terapiaa.

Käytän tarvittaessa tukiviittomia ja muita puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC). Syvennän ja päivitän ammattitaitoani säännöllisillä koulutuksilla."

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintataerapeutti Juliana Mikkonen, Coronaria.

Juliana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie

Piia Pouhula

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Sanna Punju, Coronaria.

Sanna Punju

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintatreapeutti Emmi Karjalainen, Coronaria.

Emmi Karjalainen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Takaisin