Suvi Laitinen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Suvi Laitinen työskentelee puheterapeuttina Oulun alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen aloittanut työt Coronarialla tammikuussa 2017. Coronarialla asiakkaani ovat olleet Kelan vaikeavammaisia kuntoutettavia, pääasiassa lapsia, joilla on kielenkehityksen pulmaa kuten kielen kehityksen erityisvaikeus tai puheen motoriikan ongelmaa. Minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden kanssa toimimisesta ja neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden kuten afasian kuntoutuksesta.

Aiemmin olen opintoihini kuuluvan pitkän työssäoppimisjakson aikana toiminut osana moniammatillista työryhmää tehden puheterapeuttista arviointia neuropsykiatrisille asiakkaille sekä alle kouluikäisille psyykkisesti oireileville lapsille.

Vahvuutenani pidän lämmintä ja rauhallista vuorovaikutusta asiakkaitteni kanssa sekä kykyä luoda asiakkaani ja hänen lähiyhteisöjensä kanssa luottamuksellinen ja hyvä terapiasuhde. Ujommatkin lapset lähtevät mielellään kanssani yhteistyöhön ja kokevat olonsa turvalliseksi terapiatilanteissa.

Ammatillisesti kiinnostuksen kohteena minulla on erityisesti lasten kielelliset pulmat ja tulevaisuudessa toivon pääseväni vahvistamaan osaamistani psykiatristen asiakkaiden kanssa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa myös eläinavusteisen terapian toteuttaminen. Erityisesti koirat ja hevoset ovatkin lähellä sydäntäni myös vapaa-ajalla.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2016