Takaisin

Suvi Laitinen

Puheterapeutti

Suvi Laitinen työskentelee puheterapeuttina Oulun alueella.

Olen aloittanut työt Coronarialla tammikuussa 2017. Coronarialla asiakkaani ovat olleet Kelan vaikeavammaisia kuntoutettavia, pääasiassa lapsia, joilla on kielenkehityksen pulmaa kuten kielen kehityksen erityisvaikeus tai puheen motoriikan ongelmaa. Minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden kanssa toimimisesta ja neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden kuten afasian kuntoutuksesta.

Aiemmin olen opintoihini kuuluvan pitkän työssäoppimisjakson aikana toiminut osana moniammatillista työryhmää tehden puheterapeuttista arviointia neuropsykiatrisille asiakkaille sekä alle kouluikäisille psyykkisesti oireileville lapsille.

Vahvuutenani pidän lämmintä ja rauhallista vuorovaikutusta asiakkaitteni kanssa sekä kykyä luoda asiakkaani ja hänen lähiyhteisöjensä kanssa luottamuksellinen ja hyvä terapiasuhde. Ujommatkin lapset lähtevät mielellään kanssani yhteistyöhön ja kokevat olonsa turvalliseksi terapiatilanteissa.

Ammatillisesti kiinnostuksen kohteena minulla on erityisesti lasten kielelliset pulmat ja tulevaisuudessa toivon pääseväni vahvistamaan osaamistani psykiatristen asiakkaiden kanssa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa myös eläinavusteisen terapian toteuttaminen. Erityisesti koirat ja hevoset ovatkin lähellä sydäntäni myös vapaa-ajalla.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2016

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Milla Bucht

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Silja Korpela

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Maarit Ronkainen

Tiimivastaava, Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Marjo Auer-Kurttila

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin