Marianne Suomela

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Marianne Suomela toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Minulla on pitkä työkokemus terveyskeskuksesta alle kouluikäisten lasten, änkytysasiakkaiden, kouluikäisten luki-asiakkaiden, työterveyshuollon ääniasiakkaiden sekä vuodeosaston aikuisneurologisten asiakkaiden arvioinneista ja kuntoutuksesta. Olen toiminut myös arvioivassa työssä Oysin lastenneurologisella poliklinikalla.

Nyt asiakkainani on lapsia, joilla on mm. viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, kielellinen erityisvaikeus, puhemotoriikan vaikeuksia, syömisen ongelmia tai kehitysvamma. Lisäksi kuntoutan aikuisneurologisia ja äänihäiriöisiä asiakkaita. Suurin osa asiakkaistani tulee Kelan kautta, mutta asiakkaita on myös kunnan maksusitoumuksella ja itse maksavana.

Nykyisessä työssäni nautin erityisesti siitä, että pääsen tapaamaan asiakkaan hänen omassa ympäristössään ja tukemaan asiakasta yhdessä hänen perheensä, opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Kaikki asiakkaani ovat ihania!

KOULUTUS

Puheterapeutti FM