Takaisin

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Työskentelyalue Oulu ja lähiympäristö (Oulunsalo, Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas, Ii)

Olen vuonna 2005 Oulun yliopistosta valmistunut puheterapeutti, kahden aikuisen pojan äiti. Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativan kuntoutuksen asiakastyöstä. Teen mielelläni työtä alle kouluikäisten ja varhaisessa kouluiässä olevien lasten kanssa, joilla on eriasteisia puheen ja kielen kehityksen haasteita. Vahvaan ammattitaitooni ja osaamiseeni kuuluvat erityisesti varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet, lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutus sekä kielellisen erityisvaikeuden pulmat ja niiden kuntoutus. Hallitsen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön.

Pidän työssäni erittäin tärkeänä tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa. Vahvuutenani pidän iloisuutta ja positiivisuutta sekä läsnäoloa, jonka avulla pyrin tukemaan ja motivoimaan asiakasta ja hänen lähiympäristöään. Puheterapiassa huomioin lapsen yksilölliset piirteet, luonteen ja mielenkiinnon kohteet.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2005
laillistettu sairaanhoitaja 1986
erikoissairaanhoitaja 1992

Täydennyskoulutuksia:

Puheen kuntoutus
- Oral Placement Therapy 1 & 2 (OPT)
- Apraxia: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
- Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (täydennyskoulutus puheterapeuteille, 5 op)
- Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
- Hei – havainnoidaan lisää
- Lapsen puheen kuntoutuksen prosesseja
- Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
- Apusanamenetelmä
- Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
- Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
- Puhetta puheesta – Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus

Syöminen ja syöttäminen
- Feeding Therapy: A sensory motor Approach
- Mitä vikaa syömisessä?
- Syömisen terapiasta

Kuvakommunikaation ja tukiviittomien käyttö
- Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon
- Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä
- Tukiviittomat arjen tueksi

Nimeämisen, sananlöytämisen ja kerronnan kuntoutus
- Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
- Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
- Kissatarina – lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä
- Luetaanko – miksi lapselle lukeminen kannattaa
- Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (täydennyskoulutus puheterapeuteille, 5 op)

Autismikuntoutus
- Pivotal Response Training (PRT)
- Picture Exchange Communication System (PECS)

Lähiyhteisön ohjaus (täydennyskoulutus puheterapeuteille, 5 op)
Ipad kuntoutuksessa

Julkaisut:
Laine, M., Neitola, T., Rautakoski, P., Westerholm, J., Salmi, P. & Plyhm, L. (2019). VBT – Verbbenämingstest. Niilo Mäki Instituutti.

Laine, M., Neitola, T., Renvall, K. & Laakso, M. (2019). TNT - Toimintanimeämistesti. Niilo Mäki Instituutti.

Neitola, T. (2005). Toimintojen ja objektien nimeäminen normaalissa ikääntymisessä. Toimintani-meämistestin laatiminen ja normeeraus 50–79-vuotiailla. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, logopedia

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin