Takaisin

Tytti Lattunen

Palvelupäällikkö, toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Aistitiedon käsittely
 • Apuvälinetarpeen arviointi
 • Autismikirjon kuntoutus
 • Harvinaisten neurologiset sairaudet
 • Kehitysvammat
 • Kognitiivinen toimintaterapia
 • Koulutoimintaterapia
 • Laaja-alaiset kehitysviiveet
 • Leikkitaitojen kuntoutus
 • Liikuntavammat
 • Motorinen koordinaatiohäiriö
 • Neuropsykiatriset haasteet
 • Näönkäyttö- ja visuaalinen hahmottaminen
 • Ohjauksellinen toimintaterapia
 • Sosiaaliset taidot
 • Tunne- ja itsesäätely

Työskentelen Tampereella ja lähikunnissa.

Olen työskennellyt lasten toimintaterapeuttina vuodesta 1993. Vuosien saatossa minulle on kertynyt niin kokemusta, kouluttautuneisuutta kuin myös laaja-alaista osaamista lasten toimintaterapiasta ja erityisesti lastenneurologian alalta. Olen työskennellyt niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla tehden lasten toimintakyvyn arvioita ja toimintaterapiaa.

Työotteessani korostuvat rauhallinen läsnäolo, kokemuksen kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta arvostaminen, turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen ja monialaisen yhteistyön tekeminen ja sen arvostaminen. Iloa työhöni tuo lapsen ilo hänen tehdessä tai saavuttaessa jotain hänelle merkityksellistä ja myös ne arjen pienet tärkeät tähtihetket, kun yhteistyöllä pystymme mahdollistamaan asiakkaan kuntoutumista ja uusien taitojen oppimista.

Osaamistani olen ylläpitänyt ja myös lisännyt säännöllisellä, jokavuotisella kouluttautumisella. Erikoistumiskoulutus minulla on sensorisen integraation arviointiin ja terapiamenetelmään (SI/ASI-terapia). Laajempien koulutusten suhteen olen viimeisimmin täydentänyt osaamistani suorittamalla ylemmän AMK tutkinnon terveyden edistämisen koulutusohjelmassa.

Asiakastyön ohella toimin palvelupäällikkönä Coronaria kuntoutuspalveluiden Sarvijaakonkadun toimipisteellä. Toimin tiimini esihenkilönä ja vastaan myös asiakasohjauksesta.

Koulutukset

Toimintaterapeutti, 1992
Toimintaterapeutti (YAMK), 2018

Sensorisen integraation teoria ja terapia- koulutus (SI-terapeutti)
Sensorisen integraation testi ja terapiakurssit
Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI)- koulutus

SPM-Sensory Processing Measure- koulutus
Sensory Integration Updates: Use of SPM-2 – koulutus
Sensory Processing, Trauma and Attachment- koulutus
Promoting Participation in Children with Autism: Clinicians Guide for Implementing Ayres Sensory Integration (ASI)- koulutus
Assisting Hand Assessment (AHA)- koulutus
Mini-Assisting Hand Assessment (Mini-AHA)- koulutus
Zones of Regulation- menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
Cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP)- koulutus
Management of Actual and Potential Aggression (Mapa perusteet)
Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset- koulutus
Housing Enabler- käyttäjäkoulutus
ja lisäksi useita muita vuosien saatossa käytyjä lyhyempiä koulutuksia

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Laura Mutanen

Laura Mutanen

Psykofyysinen fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Anni Jokiranta

Anni Jokiranta

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Elsa Wahlman

Elsa Wahlman

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Elviira Kainulainen

Elviira Kainulainen

Fysioterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Sarvijaakonkatu

Takaisin