Ulla Lappeteläinen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Ulla Lappeteläinen työskentelee Coronarian etäpuheterapeuttina.


KUVAUS OSAAMISESTA
Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2003. Minulla on kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten puheterapiasta. Tällä hetkellä toimin Coronaria Contextian etäpuheterapeuttina.

Asiakkaisiini kuuluu lapsia ja nuoria, joilla on mm. kielellisiin erityisvaikeuksiin, puhemotoriikkaan, änkytykseen, kuulovammoihin, lukemiseen ja kirjoittamiseen tai monimuotoisiin kehityshäiriöihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmia. Työskentelen mielelläni myös aikuisten, esim. afasiaa sairastavien parissa.

Kuntoutan asiakkaita suomen kielellä, mutta pystyn myös antamaan ohjauskäyntejä englanniksi. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) kuuluvat luonnollisena osana työhöni. Minusta on motivoivaa tehdä yhteistyötä asiakkaideni ja heidän lähiympäristönsä kanssa.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM, 2003
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
Väreillä puhe paremmaksi
The Lidcombe Program of Early Stuttering
Picture Exchange Communication System (PECS)
Toimivan kommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö (Ruskeasuon koulu)
Symposium on Holistic Neurorehabilitation after Traumatic Brain Injury.
Kuopio Stroke Symposium
Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa – arviointi ja kuntoutus