Coronarian silmäsairaalan naislääkäri, jolla suumaski ja päähine.

Elektiivisen poliklinikkatoiminnan prosessimuutoksen vaikutukset -tutkimus (2016)

lapin sairaanhoitopiiri

Tiivistelmä

LKS Silmäklinikalla jouduttiin turvautumaan yksityisen palveluntuottajan palveluun. Yksityiset lääkärit vastasivat klinikan lääkärityöstä noin vuoden ajan.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia muutos aiheutti toimintaan, prosesseihin, kustannuksiin ja tehokkuuteen. Lisäksi selvitettiin voidaanko tätä kokemusta hyödyntää organisaation sisällä myös laajemmin.

Tulokset

Tutkimuksen mukaan keskeisimpiä eroja aikaisemman oman ja Coronarian välillä olivat asiakastyytyväisyys, henkilökunnan kasvanut työhyvinvointi, erot kustannuksissa sekä tuotettujen palveluiden määrä.

Tutkimuksen pohjalta voi tehdä johtopäätöksen, että toimintaa tarkastelemalla ja prosesseja tehostamalla voidaan saavuttaa parempia tuloksia ja kustannussäästöjä.

Selkeät toimintatavat ja työkäytännöt lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Tässä kehittämistehtävässä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa samanlaisissa organisaatioissa.


Tutkimuksen toteuttajat

YAMK/ LIIKETALOUDEN KOULUTUS (2016)

Anna-Leena Hanhisuanto
Eija Turunen