Metsä- ja järvimaisema Kuusamossa kuvattuna tunturin päältä kesällä.

Kuusamon erikoissairaanhoidon kokonaisulkoistus

Kuusamon Kunta valitsi Coronarian tuottamaan perustason erikoissairaanhoidon palvelut. Coronaria aloitti palvelutuotannon Kuusamossa vuonna 2014.

Tausta 

Kuusamo on tunnettu matkailukunta ja alueen väestö jopa kolminkertaistuu talvikaudella matkailijoiden ansiosta. Moniin haja-asutusaluevaltaisiin kuntiin verrattuna kaupungin talous onkin suhteellisen hyvässä kunnossa.

Kunnan terveyspalveluihin oli tehty suuria satsauksia, mutta suuri osa erikoissairaanhoitoa tarvitsevista potilaista hoidettiin edelleen yli 200 kilometrin päässä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kuusamon päättäjiä tilanne ei tyydyttänyt ja asiakkaiden hoitoketjuun haluttiin muutoksia.

Haaste

Kuusamon terveyspalvelut olivat pirstaloituneet useisiin eri tavalla johdettuihin ja resurssoituihin yksiköihin. Kaupungin luonne matkailukuntana oli taannut erikoislääkärien saatavuuden, mutta tätäkin toimintaa hankaloitti koordinoinnin puute. Erikoislääkärit vaihtuivat ja tieto heidän saapumisestaan saatiin viiveellä. Toiminnan ennakointi ja aikatauluttaminen oli henkilökunnalle haasteellista.

Kuten monissa muissakin kunnissa, myös Kuusamossa koettiin, että erikoissairaanhoidon kulut on vaikea pitää hallinnassa. Toimintaa haluttiin tehostaa järkeistämällä hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Ennen kaikkea Kuusamon päättäjät halusivat kuitenkin tuoda palvelut lähelle kuntalaisia: Ouluun saakka jouduttiin lähtemään suhteellisen pienten vaivojen ja operaatioiden vuoksi.

”On ehdottomasti järkevämpää että lääkäri ajaa tänne ja on pari päivää ja hoitaa 20 potilasta, kuin että ne 20 potilasta menee Ouluun.”

Kuusamon kaupunginjohtaja, Jouko Manninen

Toimeksianto 

Toiveena oli alueellisesti vahvan, laadukkaan ja kustannustehokkaan toimintamallin rakentaminen. Toimintamallin tulisi kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja turvata perustason erikoissairaanhoidon palvelut paitsi kuusamolaisille ja alueen matkailijoille, mahdollisesti myös ympäristökuntien asukkaille.

Ratkaisu

Coronaria voitti kilpailutuksen ja tarjosi Kuusamon päättäjille palvelukonseptia, jossa perustason erikoissairaanhoito järjestetään saumattomassa yhteistyössä kaupungin oman perusterveydenhuollon kanssa. Coronaria vastaa erikoislääkäritoiminnasta ja Kuusamon kaupungin henkilöstö avustavista tehtävistä ja tukitoiminnoista.

Coronaria mahdollistaa yhteistyölle perustuvan toimintamallin lisäkouluttamalla Kuusamon terveyspalvelujen henkilökuntaa, jotta he pystyvät vastaamaan myös erikoislääketieteen sairaanhoidollisista toimenpiteistä.

Coronarian osaavat erikoislääkärit vierailevat säännöllisesti Kuusamossa. Aiemmin hajanainen, osin jopa tehoton ja päällekkäinenkin erikoislääkäritoiminta on koottu yhteen ja sen tueksi on luotu ennakoiva ja suunnitelmallinen toimintamalli.

Kuusamossa järjestettävä vastaanotto- ja leikkaussalitoiminta vastaa tasoltaan ja laadultaan aiemmin sairaanhoitopiiriltä ostettuja ja Oulussa tuotettuja perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Coronaria aloitti perustason erikoissairaanhoidon palvelujen tuotannon Kuusamossa vuonna 2014. Sopimus on viisivuotinen.

Tulokset

Kuusamon perusterveydenhuolto ja perustason erikoissairaanhoito toimivat nyt saman katon alla. Toiminta on joustavaa ja potilaiden pääsy erikoislääkärin vastaanotolle nopeaa. Mahdollisuus konsultoida erikoislääkäreitä on nostanut myös perusterveydenhuollon osaamista ja houkutellut uusia lääkäreitä Kuusamon terveyskeskukseen.

Henkilökunnan työtyytyväisyys on ollut korkealla tasolla. Ennakoivien toimintamallien myötä tunne oman työn hallittavuudesta on kasvanut, ja oman osaamisen kehittämiseen on Coronarian koulutusten myötä tarjoutunut kokonaan uusia mahdollisuuksia. Asiakastyytyväisyyttä on puolestaan nostanut erityisesti palvelujen siirtyminen Oulusta Kuusamoon, mikä on vähentänyt potilaiden edestakaista matkustamista Oulun ja Kuusamon välillä.

Coronarian toimintamalli on koettu laadukkaaksi ja tehokkaaksi, ja osapuolten välillä käydään paraikaa neuvotteluja uusista yhteistyömahdollisuuksista. Ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin terveydenhuollon kulujen odotetaan kääntyvän laskuun myös vaativan erikoissairaanhoidon piirissä.

”Ei kyse ole pelkästään euroista, vaan myös toiminnan laadusta, siitä missä lääkärit ja osaajat ovat. Voin todeta, että lähes kaikilta tahoilta ollaan erittäin tyytyväisiä Coronarian tuottamiin palveluihin.”

Kuusamon perusturvajohtaja Markku Kipinä

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä

Oheisella lomakkeella voit tiedustella palveluistamme tai antaa palautetta. Muistathan jättää myös yhteystietosi, jotta voimme vastata viestiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.