Kunnille

Tervetuloa mukaan uudistamaan suomalaista terveydenhuoltoa!

Rakennamme yhdessä kuntien kanssa uudenlaista terveydenhuoltoa, josta hyötyvät kaikki: asiakkaat saavat parempaa hoitoa, henkilöstö voi paremmin ja kunnat säästää rahaa.

Tiedämme kokemuksesta, että hyvät hoitotulokset, lähipalveluiden turvaaminen ja kustannusten säästäminen ovat mahdollinen yhtälö. Räätälöimme palvelukokonaisuuden aina yksilöllisesti kunnan tarpeiden, nykyisen infrastruktuurin ja toimintamallien mukaan. Ymmärrämme hyvin alueellisia eroja ja vaatimuksia. Pidämme myös huolta siitä, että työpaikat pysyvät kunnassa.

PALVELUA, LAATUA JA HYVIÄ HOITOTULOKSIA

Korkeatasoinen hoito ja huolenpito ovat palveluidemme lähtökohta. Tuemme ja kannustamme henkilökuntaa heidän päivittäisessä työssään. Kokemuksemme mukaan se heijastuu suoraan asiakkaidemme kokemaan palveluun.

Mittaamme palvelumme vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä osana laadunhallintaamme. Coronarialle on myönnetty ISO 9001:2008 –sertifikaatti. Sertifiointi varmistaa toiminnan laadun ja kehittämisen virtaviivaisuuden. Varmistamme, että palvelumme täyttävät asetetut vaatimukset, ja pyrimme koko ajan parempaan. Sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyys toimintaamme on kiitettävällä tasolla.

CORONARIAN SOTE-PALVELUKOKONAISUUS ON KUNNAN ETU

Mielestämme kuntien tulee säilyttää elinvoimaisuutensa SOTE-uudistuksessakin. Siksi loimme palvelukokonaisuuden, josta hyötyvät kaikki: asiakkaat saavat korkeatasoista palvelua mahdollisimman läheltä kotia ja kunnassa voidaan säilyttää niin työpaikkoja, infrastruktuuria kuin päätäntävaltaakin.

CORONARIAN SOTE-PALVELUKOKONAISUUS TUOTTAA KUNNALLE

 • KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ
  • > Kustannukset ovat kiinteät ja ennustettavat
  • > Kustannusriski siirtyy osittain palvelutuottajalle, siis Coronarialle
 • TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ
  • > Nykyinen henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä palvelutuottajan palvelukseen
  • > Henkilöstöriski poistuu
  • > Henkilöstö pääsee kannustinjärjestelmän piiriin
 • PALVELUJEN PAREMPAA SAATAVUUTTA
  • > Lähipalveluita lisätään
  • > Lähipalvelut turvataan sopimuksellisesti
 • LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA
  • > Vaikuttavuus ja asiakasohjaus paranevat
  • > Ennaltaehkäisevät palvelut korostuvat
 • OMAN INFRASTRUKTUURIN SÄILYTTÄMISTÄ
  • > Kunnan omaa infrastruktuuria hyödynnetään palveluiden tuottamisessa
  • > Nykyinen infra ei jää rasitteeksi kunnan taseeseen
Tuottamistamme palveluista hyödymme me suomalaiset!

Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus, mikä tarkoittaa, että tuottamamme palvelut ovat kotimaisia - Coronaria on 100% kotimainen yritys.

TILAA Kypsyysanalyysi KARTOITTAMAAN kunnan terveydenhuollon kehitysalueita

Kypsyysanalyysi voidaan tehdä kunnan koko sote-kentästä tai vain tietystä palvelualueesta. Analyysillä pyritään mittaamaan palvelujen tasoa kunnan- tai palvelujohdon näkökulmasta. Kypsyysanalyysi toimii oivana työkalua kartoittamaan kunnan suurimpia kehitysalueita.

TILAA KYPSYYSANALYYSI

Jätä yhteystietosi! Asiantuntijamme on Sinuun yhteydessä kartoitustyön toteuttamisesta.