Takaisin

Emma Säkkinen

Palvelupäällikkö

Toimipaikat

Kielitaito

 • Englanti
 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Nielemisen kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Toimin puheterapeuttina Oulussa ja sen lähialueilla sekä Kuusamossa. Tällä hetkellä työni sisältää monipuolisesti Kelan vaikeavammaisia kuntoutettavia ja terveyskeskuksien kuntoutettavia lapsia ja aikuisia. Lasten osalta minulla on kertynyt kokemusta viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden sekä äänteellisten pulmien kuntouttamisesta.

Minulla on myös kokemusta aikuisten neurologisperäisten kommunikointihäiriöiden ja äänihäiriöiden kuntouttamisesta. Erityiset mielenkiinnon kohteeni liittyvätkin dysartrian, äänioireiden sekä syömis- ja nielemisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen.

Koulutukset

PRT
OPT 1

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Eija Kaisanlahti

Eija Kaisanlahti

Etäpuheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Rautionkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin