Emma Säkkinen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Emma Säkkinen työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Kuusamon seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Toimin puheterapeuttina Oulussa ja sen lähialueilla sekä Kuusamossa. Tällä hetkellä työni sisältää monipuolisesti Kelan vaikeavammaisia kuntoutettavia ja terveyskeskuksien kuntoutettavia lapsia ja aikuisia. Lasten osalta minulla on kertynyt kokemusta viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden sekä äänteellisten pulmien kuntouttamisesta.

Minulla on myös kokemusta aikuisten neurologisperäisten kommunikointihäiriöiden ja äänihäiriöiden kuntouttamisesta. Erityiset mielenkiinnon kohteeni liittyvätkin dysartrian, äänioireiden sekä syömis- ja nielemisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen

KOULUTUS

Puheterapeutti FM