Vaaleahiuksinen nainen hymyilevän terapeutin vastaanotolla

Asumispalveluanalyysi

Asumispalveluanalyysimme kartoittaa objektiivisesti asukkaan kokonaistilanteen, arvioi hoitoisuuden sekä asumispalveluasteen tarkoituksenmukaisuuden. Se ottaa myös kantaa asukkaan voimavarojen ja kuntoutumista estävien tekijöiden merkitykseen ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin nykyisessä asumisyksikössä.

Mihin asumispalveluanalyysillä pyritään?

Kuntoutuksen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään aikaansaamaan myönteisiä vaikutuksia ja selkeitä muutoksia asukkaan kokonaistoimintakykyyn sekä elämänlaatuun. Tämä edellyttää asumisyksikössä kuntoutuksellisesti oikein ajoitettuja, sisällöltään ja tavoitteenasettelultaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

Asumispalveluanalyysin avulla saadaan tieteellisesti hyväksyttyjen mittarien avulla laaja-alaisemmin näkyväksi niitä tekijöitä, jotka ajankohtaisesti haastavat asukkaan kuntoutumisen mahdollisuuksia. Sijoittamalla asukas kulloinkin tarkoituksenmukaisimpaan asumisyksikköön ja palveluiden piiriin, kyetään selkeämmin vaikuttamaan myös taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Asumispalveluanalyysiä laatiessamme toimimme yhteistyössä tilaajan kanssa mielenterveystyön laitospäivien vähentämiseksi.

Kokemuksia asumispalveluanalyysistä Porvoosta

Asumispalveluita tarvitsevien porvoolaisten elämänlaatua on saatu parannettua yhteistyön avulla. Porvoon kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja yksityinen terveydenhuoltoyhtiö Coronaria kartoittivat yhteistyössä asiakkaiden tilannetta ja hoitotarvetta, ja heille räätälöitiin sopiva asumismuoto.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tuija Västilä
Asumispalveluanalyysin vastaava/Kuntoutuksen asiantuntija
Coronaria Psykiatria Oy
p. 040 664 0252
etunimi.sukunimi@coronaria.fi

Piia Katajapuu-Riikonen, Coronaria.

Piia Katajapuu-Riikonen
Palvelujohtaja
Coronaria Oy
p. 040 679  6040
piia.katajapuu(a)coronaria.fi

Erfan Jahangiri
Psykiatrian vastuulääkäri
Coronaria Psykiatria Oy
etunimi.sukunimi@coronaria.fi