Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lääkärin ohjeet – Näin ohjaat Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen

Kenelle voin suositella ammatillista kuntoutusselvitystä? Mitä tulisi ottaa huomioon? Milloin kuntoutus on oikea-aikaista? Tässä avuksesi ohjeet ammatilliseen kuntoutusselvitykseen eli Akseen ohjaamiseen.

Akseen voit ohjata 16-64-vuotiaita asiakkaita

Akseen voit ohjata työikäisiä asiakkaita, joiden sairaus tai vamma on aiheuttanut tai on aiheuttamassa työ- ja opiskelukyvyn ja toimeentulon heikentymisen.

Akse on sopiva palvelu tilanteessa, jossa terveydentilasta johtuen asiakkaan ammatillinen suunta on epäselvä, ja hän tarvitsee moniammatillista selvitystä työllistymisen ja tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Alle 30-vuotiaat nuoret eivät tarvitse diagnoosia tai todettua sairautta hakeakseen Akseen, opiskelun tai työllistymisen haasteet ovat riittäviä hakukriteerejä.

Olennaista on, että asiakkaalta löytyy omaa motivaatiota kuntoutukseen, ja hän on valmis tekemään ammatillisia suunnitelmia työryhmämme tuella.

Esimerkkejä asiakkaista, joita Akseen voi ohjata

 • Asiakas tarvitsee tukea uudelleen koulutukseen terveydentilansa vuoksi tai hän tarvitsee tukea ammatillisten vaihtoehtojen pohtimiseen pitkittyneen sairauden tai diagnoosin takia.
 • Asiakkaalla on ammatin vaihdon tarve tai ei lainkaan koulutusta.
 • Asiakas on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja saanut kielteisen päätöksen, jolloin hän tarvitsee kartoitusta ammatillisista mahdollisuuksista.
 • Asiakkaalla on taustalla pitkittynyt työttömyys.
 • Asiakas on ollut pitkiä jaksoja sairauslomalla.
 • Asiakas ei ole päässyt kiinni opiskeluihin tai työelämään omin avuin.
 • Asiakas opiskelee, mutta ala ei tunnu sopivalta.
 • Eläkesuositus ei ole vielä ajankohtaista, ja asiakkaan ammatillista nykytilaa on syytä arvioida.

Milloin Akse ei ole oikea-aikaista?

Akse ei ole oikea-aikaista kun

 • asiakkaan terveydentila on huono ja sitä ei ole tutkittu riittävästi. Tällöin asiakkaan tulisi ensisijaisesti hakeutua terveydentilaselvitykseen perusterveydenhuoltoon.
 • asiakkaan psyykkinen terveydentila on akuutti, jolloin hoitokontaktin etsiminen on ensisijaista.
 • asiakas odottaa hoitoa tai toimenpidettä, joka parantaa toimintakykyä esim. keinonivel. Usein tämän jälkeen Akse sopiva.
 • asiakkaalla on akuutti päihdeongelma, joka ei ole hoidossa.

Lue lisää Aksesta

"Meille tulee asiakkaita, jotka olisivat voineet tulla jo 5 tai 10 vuotta aikaisemmin ammatilliseen kuntoutukseen. Asiakkaat ovat todenneet tämän itsekin. Liian pitkä aika kotona vaikuttaa ihmisen pystyvyyteen eli rohkeus hakea työelämään kärsii, myös osaaminen usein vanhentuu.”

-Ammatillisen kuntoutuksen ylilääkäri Jari Turunen

Miten Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan?

16–29-vuotiaat

Soittamalla Kelaan p. 020 692 205.
Myös läheinen tai muu taho voi olla Kelaan yhteydessä asiakkaan puolesta.

30–64-vuotiaat

Asiakas hakee itse Kelan ammatillisen kuntoutuksen lomakkeella KU101. Kohtaan 3., valitaan, että asiakas hakee "ammatillista kuntoutusselvitystä" ja kohtaan 9., palveluntuottajaksi Coronaria. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu.

Aiheuttaako B-lausunto harmaita hiuksia?

B-lausunnossa tulisi ilmetä asiakkaan diagnoosi tai sairaus ja miksi ammatillinen kuntoutus olisi hänelle sopivaa. Lisäksi lausunnossa tulisi ilmetä kuntoutuksen tavoitteet. Lausuntoon voi lisätä lyhyesti hoitohistoriaa, mahdolliset hoitokontaktit mikäli nämä ovat tiedossa ja mahdolliset tulevat hoitotoimenpiteet. B-lausunto on kuitenkin aika vapaamuotoinen ja tärkeintä on todeta, että asiakkaalla on ammatillisen kuntoutuksen tarve tai terveydentilasta johtuen asiakas tarvitsee uusia ammatillisia suunnitelmia. Löydät Kelan ohjeet B-lausunnon kirjoittamiseen täältä.

Videot edellyttävät evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia

Milloin on oikea-aikaista ohjata ammatilliseen kuntoutukseen?

Videolla ammatillisen kuntoutuksen ylilääkärimme tarkentaa millaiselle asiakkaalle Akse on sopiva vaihtoehto, milloin kuntoutus on ja ei ole oikea-aikaista sekä kertoo omia kokemuksia ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä