Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuutusyhtiöiden tukemaa ammatillista kuntoutusta, joka auttaa löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen tueksi, jos työkykysi on heikentynyt sairauden vuoksi.

Työeläkekuntoutuksen tavoite

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on pidentää työuraasi jäljellä olevaa työkykyäsi hyödyntäen. Terveydentilan muutosten myötä työnkuvasi räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voi olla tarpeen. Sovimme kanssasi yhdessä tavoitteista ja etenemisestä. Teemme tiivistä yhteistyötä työeläkeyhtiöiden ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa.

Kaikissa Coronaria Verven toimipaikoissa on erityisosaamista työuraohjauksesta, työkyvyn ymmärtämisestä sekä alueellisista työmarkkinoista. Tarjoamme myös laadukasta ohjausta yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoiminnan muuttamiseksi.

Kenelle työeläkekuntoutus on tarkoitettu?

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu työikäisille työntekijöille tai yrittäjille, joiden työkyky on heikentynyt tai joilla on työkyvyttömyyden uhka lähimmän viiden vuoden kuluessa. Kuntoutus käynnistyy työeläkeyhtiöiden toimeksiannosta.


Työeläkekuntoutuksen keinot

Työeläkekuntoutus käynnistyy aina alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteista ja etenemisestä kohti työhönpaluusuunnitelmaa. Erityisesti aikaisempi työkokemuksesi, osaamisesi sekä terveydentilasi vaikuttavat siihen, mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat käytettävissä.

Työpaikkakuntoutus

Työkokeilun avulla tuetaan paluutasi entiseen tai entisen kaltaiseen työhön nykyiselle tai toiselle työnantajalle. Työkokeilun avulla voit myös arvioida suunnitellun alan soveltuvuutta sinulle. Työkokeilun kesto on 1–6 kuukautta. Työkokeilu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan aluksi osa-aikaisena, ja työaikaa voidaan lisätä työkokeilun edetessä.

Työhönvalmennuksen avulla voit kasvattaa osaamistasi suunniteltuun tehtävään. Työhönvalmennukseen sisältyy työssä oppimista henkilökohtaisen perehdytysohjelman mukaisesti useamman kuukauden ajan. Usein työhönvalmennukseen liitetään myös ulkopuolisen tahon järjestämää koulutusta kuten esimerkiksi IT-koulutusta, tuotekoulutusta tai vaikkapa turvakorttikoulutusta.

Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin

Jos tilanteesi edellyttää uuden ammatin hankkimista, saat meiltä tukea ja ohjausta ammatinvalintaasi. Sopivan ammatillisen suunnan löytämiseen vaikuttavat luonnollisesti aiempi koulutus- ja työhistoriasi ja terveydentilasi sekä omat kiinnostuksenkohteesi. Avoin asenne uutta kohtaan helpottaa. Uskalla haastaa itsesi pohtimaan alkuun vieraaltakin tuntuvia aloja. Meiltä saat tietoa eri mahdollisuuksista ja mietintäapua valintasi tueksi.

Jos olet ollut jo pidempään työelämässä, voi ajatus takaisin koulun penkille palaamisesta tuntua oudolta ja pelottavalta. Monilla voi olla negatiivisiakin muistoja koulunkäynnistä. Tämän päivän aikuisopiskelu on kuitenkin hyvin käytännönläheistä ja osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työssä. Monet kouluttautuvat oppisopimuksella, jossa työ opetellaan työssä ja tietopuolista opetusta on harvakseltaan toteutettavien lähipäivien yhteydessä. Oppisopimuspaikka löytyy usein työkokeilun kautta.

Lyhytkestoiset kurssit

Aina ei tarvita pitkää tutkintomuotoista koulutusta. Yhdessä voimme etsiä sinulle sopivan koulutusmuodon.

Yritystuki

Ammatillinen kuntoutus voi olla myös yrittäjyyden tukea. Yritystukea voi saada soveltuvan yritystoiminnan käynnistämisen tueksi tai nykyisen yritystoimintasi muuttamiseksi. Coronaria Vervessä on työeläkekuntoutuksen asiakkaille saatavilla yritysvalmentajan ammattitaitoiset ohjauspalvelut. 

Miten työeläkekuntoutukseen haetaan?

  1. Lähetä sähköinen kuntoutushakemus oman työeläkevakuutusyhtiön verkkosivujen kautta. Työeläkevakuutusyhtiön sivulta löydät ohjeet sähköisen hakemuksen lähettämiseen sekä tietoa hakemuksen lähettämiseen muissa kanavissa, esim. postitse.
  2. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta. Mukaan on hyvä liittää myös työnantajan tekemä työtä kuvaava selvitys tai yrittäjän ollessa kyseessä Yrittäjän selvitys.
  3. Saat päätöksen hakemuksen hyväksymisestä omasta työeläkevakuutusyhtiöstäsi. Saamme tiedon hyväksytystä hakemuksesta, jos Coronaria Verve on valittu palveluntuottajaksi. Tiedon saatuamme lähetämme sinulle kutsun ammatilliseen kuntoutukseen.

Coronaria Verve Espoo
Jenni-Mari Ikonen p. 044 467 6394
jenni-mari.ikonen@coronaria.fi

Coronaria Verve Pori
Johanna Jaatinen p. 040 684 6716
johanna.jaatinen@coronaria.fi

Coronaria Verve Turku
Susanne Kuosmanen p. 044 467 6859
susanne.kuosmanen@coronaria.fi


Verven työeläkekuntoutus on siirtynyt Coronarialle

Verve* on nyt osa Coronariaa.

*= Ammatillinen kuntoutus, fysio-, toiminta- ja puheterapiapalvelut sekä työelämäpalvelut.