Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lääkärin ohjeet - Näin ohjaat Taito-kuntoutukseen

Tässä avuksesi ohjeet 18-64-vuotiaiden aikuisten ohjaamiseen ammatilliseen Taito-kuntoutukseen.

Kenelle Taito-kuntoutus soveltuu?

Taito-kuntoutus soveltuu asiakkaalle, jolla on sairaus tai vamma ja asiakas tarvitsee pidempiaikaista (noin 15 kk) tukea työllistymiseen ja urasuunnitelmiin. Lisäksi asiakas on työtön työnhakija tai hän on syrjäytymisvaarassa tai hänen koulutus tai ammattiala on vielä epäselviä.

Asiakkaalla tulisi olla motivaatiota kuntoutukseen ja hänen tulisi pystyä toimimaan ryhmässä.

Asiakas voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa hän

 • on jäänyt työttömäksi tai työttömyys on jatkunut pidempään.
 • ei ole hankkinut ammatillista koulutusta.
 • on keskeyttänyt opintonsa esim. mielenterveydenhäiriön, muun sairauden tai sosiaalisen tuen puutteen tai elämänhallinnan heikentymisen takia.
 • on valmistunut ammattiin tai vaihtanut ammattia, mutta hänen on vaikea työllistyä sairaudesta aiheutuvien rajoitusten takia.
 • on sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja on motivoitunut palaamaan työelämään, mutta tarvitsee siihen moniammatillista tukea.
 • on saanut kuntoutustuesta tai työkyvyttömyyseläkkeestä hylkäävän päätöksen, ja suunta työelämään on epäselvä.
 • saa ainoana tulonlähteenä perustoimeentulotukea.
 • on ollut sosiaalisessa kuntoutuksessa ja tarvitsee jatkossa ammatillista kuntoutusta. 
 • on kuntoutumassa päihde- tai peliriippuvuudesta ja ammatillinen suunta on epäselvä.
 • on maahanmuuttotaustainen työtön, joka pärjää ryhmässä suomenkielellä. 

Kenelle Taito-kuntoutus ei sovellu

Taito-kuntoutus ei ole oikea-aikaista mikäli

 • asiakkaalla ei ole motivaatiota kuntouttaa itseään työelämään.
 • ryhmämuotoinen kuntoutus ei ole asiakkaalle oikea kuntoutusmuoto.
 • asiakkaalla on akuutti tai hoitamaton päihdeongelma.

Lue lisää Taito-kuntoutuksesta

Miten Taito-kuntoutukseen haetaan?

Asiakas hakee itse kuntoutukseen Kelan ammatillisen kuntoutuksen lomakkeella KU101. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu.

B-lausunnon tulisi lisäksi sisältää kuntoutuksen tavoitteet. Lausuntoon voi lisätä lyhyesti hoitohistoriaa, mahdolliset hoitokontaktit mikäli nämä ovat tiedossa ja mahdolliset tulevat hoitotoimenpiteet. B-lausunto on kuitenkin aika vapaamuotoinen ja tärkeintä on todeta, että asiakkaalla on ammatillisen kuntoutuksen tarve tai terveydentilasta johtuen asiakas tarvitsee uusia ammatillisia suunnitelmia. Löydät Kelan ohjeet B-lausunnon kirjoittamiseen täältä.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä: