Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Nuori silmälasipäinen tyttö lukee kirjaa pöydän ääressä.

Neurologinen toimintaterapia

Neurologisen toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakasta löytämään keinoja kohti toimivampaa ja itsenäisempää arkea.

Arjen toiminnoissa suoriutumista, kuten kykyä pukeutua, laittaa ruokaa, tehdä työtä, opiskella ja harrastaa, saattavat hankaloittaa erilaiset neurologiset sairaudet ja vammat. Näitä ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkitilat, MS-tauti, Parkinsonin tauti tai muut liikehäiriösairaudet ja kehitysvammat.

Neurologinen toimintaterapia
– Päämääränä omatoimisempi arki

Neurologinen toimintaterapia lähtee liikkeelle siitä, että toimintaterapeutti kartoittaa yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa erilaisia tapoja suoriutua asiakkaalle merkittävistä toiminnoista.

Neurologisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella uusia tapoja suorittaa tuttu toiminta tai vaihtoehtoisesti muokata ympäristöä tai toiminnan vaatimuksia niin, että omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu esimerkiksi apuvälineiden, ortoosien ja kodinmuutostöiden avulla.

Toiminnallisuus yksilöllisistä tavoitteista

Neurologisen toimintaterapian menetelmät ovat toiminnallisia. Ne valitaan yhdessä asiakkaan kanssa pohjautuen hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja omiin mielenkiinnon kohteisiin.

Kuntouttavaa toimintaa voi esimerkiksi olla leipominen, puukäsityöt tai kalastaminen.

Yläraajakuntoutus edistämään motorisia taitoja

Yläraajan harjoittelulla pyritään tukemaan kuntoutujan arjessa suoriutumista motorisia taitoja edistämällä, kuten liikkeiden koordinointi ja voimankäyttö.

Yläraajakuntoutus voi olla esimerkiksi

  • otteiden harjoittelua
  • spastisen käden rentouttamista
  • kaksikätisten toimintojen harjoittamista
  • apuvälineiden ja ortoosien tarpeen arviointia ja käytön ohjausta.

Päivittäin omassa kodissa

Yläraajakuntoutuksessa parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun harjoittelu on päivittäistä ja kun se tapahtuu kaikissa kuntoutujan arkiympäristöissä. Toimintaterapiaan kuuluu siis itsenäisiä kotiharjoitteita. Se toteutuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa.

Kädet kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella.

Miten neurologiseen toimintaterapiaan pääsee

Neurologiseen toimintaterapiaan erikoistuneen toimintaterapeuttimme vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.