Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
nainen ulkona hiukset kiinni katsoo horisonttiin

Psykiatrinen toimintaterapia

Psykiatrisen toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä voimaantumista sekä suoriutumista ja osallistumista elämän eri osa-alueilla.

Psykiatrinen toimintaterapia - kohti mielekästä arkea

Psyykkiset oireet ja sairaudet sekä neuropsykiatriset erityispiirteet voivat haitata arjesta selviytymistä. Esimerkiksi itsestä huolehtiminen, kotielämä ja asiointi, työ/opiskelu, vapaa-aika, leikki, lepo, ajankäytön hallinta, yhteiskunnallinen osallistuminen tai ympäristössä toimiminen voivat olla haasteellisia. Psykiatrisessa toimintaterapiassa vahvistetaan asiakkaan valmiuksia ja taitoja käyttäen toimintaa terapeuttisesti sekä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä.

Terapeuttinen toiminta

Psykiatrisessa toimintaterapiassa käytetyt menetelmät ovat asiakkaalle merkityksellisiä, mielekkäitä ja ammatillisesti harkittuja.

Psykiatrinen toimintaterapia mahdollistaa valmiuksien ja taitojen kehittymisen:

  • tunnetaidoissa, kuten tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, käsittely, ilmaisu ja voimaantuminen
  • vuorovaikutus- ja sosiaalisissa taidoissa
  • itsetuntemuksessa, kuten itsetunnossa, minäkuvassa ja identiteetissä
  • oman toiminnan ohjauksessa
  • päivittäisiin suorituksiin liittyvissä taidoissa, kuten itsestä huolehtiminen, ajan käytön hahmottaminen ja hallinta sekä asioiminen

Psykiatrinen toimintaterapia toteutuu:

  • asiakkaan luonnollisessa toimintaympäristössä
  • arjen todellisissa tilanteissa
  • verkostoyhteistyönä perheen, läheisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • vastaanotolla
nainen kaupungilla katsoo levollisesti oikealle

Miten psykiatriseen toimintaterapiaan pääsee

Psykiatriseen toimintaterapiaan erikoistuneen toimintaterapeuttimme vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja