Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Tyttö istuu maassa koira sylissä ja taustalla on syksyinen hevostila.

Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen -ryhmä

Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen -ryhmä on tarkoitettu lasta odottaville tai alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen.

Ryhmässä hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen kehittämiseen ja turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen.

Ryhmän ohjaajat

Ryhmää ohjaa kaksi asiantuntijaa, joista toinen on aina toimintaterapeutti. Lisäksi puheterapeutti vierailee ryhmässä keskustelemassa ja kertomassa lapsen kielellisestä kehityksestä.

Ryhmän koko ja kesto

Ryhmä toteutuu suljettuna ryhmäprosessina, jolloin mahdollistuu vertaistuki ja ryhmäytyminen.

Ryhmäkertoja on 10, joiden lisäksi toteutetaan kaksi verkostokäyntiä asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi kotona tai yhteistyökäynteinä muiden hoitavien tahojen kanssa.

Ryhmäkerran kesto on 60 minuuttia. Ryhmään mahtuu 3–8 vanhempaa.

Turvallinen ja lämmin vuorovaikutussuhde

Ryhmän yleinen tavoite on, että vanhemmat osaavat luoda turvallisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen lapsensa kanssa. Vanhempien pystyvyyden tunne ja itsevarmuus vanhemman roolissa kasvaa, ja he saavat keinoja lapsen tarpeisiin vastaamiseen.

Jotta vanhemmat voivat hyödyntää ryhmässä käsiteltyjä asioita arjessaan, ryhmään kuuluu kotiharjoitukset ja materiaalien jakaminen. Ryhmän yleisten tavoitteiden lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet omien tarpeiden mukaan.

Tyttö istuu maassa koira sylissä ja taustalla on syksyinen hevostila.

Miten ryhmään pääsee

Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamisen ryhmään voi osallistua kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Mikäli kiinnostuit, kysy lisää neuvolasta hoitavalta lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä ryhmään pääsemiseksi. Lisäksi ilmoita meille kiinnostuksestasi meidän palvelunumeroomme.