Coronaria diagnostiikan välineistöä lähikuvassa.

Hyvä näytteenotto-ohjeistus auttaa laadukkaan näytteen otossa – Coronaria Diagnostiikan suun alueen näytetutkimuspalvelua uudistettiin asiakaslähtöisesti

Artikkelit

Suun alueen onnistunut kudosnäytteenotto on avain oikeaan diagnoosiin. Coronaria Diagnostiikka kehitti näytetutkimuspalvelua asiakkaan näkökulmasta palvelumuotoilun menetelmin. Yhtenä kehitystyön tuloksena syntyi uusi näytteenotto-ohjeistus hammasklinikoille.

Tarve ohjeistukseen lähti asiakkaista. Ohjeistusta kehitettiin yhteistyössä hammaslääkäreiden, -hoitajien, laboratorion henkilökunnan ja patologien kanssa. Kun näytteitä otetaan harvoin, on tärkeää, että ohjeistus on mahdollisimman selkeä ja helposti saavutettavissa. Uusi ohjeistus helpottaa hoitajan ja lääkärin arkea ja sisältää selkeät vaiheet näytteenottoon valmistautumisesta, näytteenotosta ja sen eteenpäin lähettämisestä.

Uusi ohjeistus on otettu hyvin vastaan ja koetaan arkea helpottavaksi

Coronaria Diagnostiikan suupatologian erikoishammaslääkäri Aleksi Rytkösen mukaan ohjeistus auttaa varsinkin silloin, kun näytteitä otetaan harvoin. Hammasklinikoilla on paljon kiertäviä hoitajia, joten näytteenottoon liittyvät käytännöt eivät välttämättä ole heti tuttuja:

”Siitä voi kerrata näytteenottoa ja siihen liittyviä asioita. Selkeä ohjeistus palvelee esimerkiksi uusia hoitajia, vastavalmistuneita ja sellaisia, joille näytteenotto ei ole rutiinityötä.”

”On hyvä, ettei enää tarvitse selittää näytteenottoon liittyviä asioita ilman tällaista lisämateriaalia. Moni lääkärikin varmasti haluaa tutustua ohjeistukseen ja kerrata siitä asiat hyvin” Rytkönen sanoo.

Myös suuhygienisti Hanna Asikainen Pielaveden Dent-Elli Oy:stä on kokenut uuden ohjeistuksen hyödylliseksi:

"Meillä on ohjeistus kaapin ovessa näkösällä. Se auttaa näytteenottoon valmistautumisessa ja lähettämisessä. On hyvä, että ohjeissa on kerrottu lähetekäytänteistä ja näytepurkeista.”

Asikaisen mukaan ohjeistus auttaa paljon, jos näytteitä otetaan harvoin.

”Hyvät ohjeet yksinkertaistavat prosessia, eikä potilasturvallisuus vaarannu.”

Kuva Coronaria diagnostiikan näytteenohho-ohjeistuksesta hammasklinikoille

Myös näytteiden pakkausta ja lähetyskäytäntöjä uudistettiin

Näytteenotto-ohjeistuksen lisäksi parannettiin näytteiden pakkaustarvikekokonaisuutta. Parannusten myötä asiakkaiden on helpompaa kirjata näytteisiin tarvittavat tiedot ja pakata näytepurkit oikein lähetystä varten.

Näytteiden lähettämiskäytäntöjä selkeytettiin, jotta asiakkaiden on entistä jouhevampaa toimittaa näytteet tutkittavaksi. Palvelua pohdittiin myös kestävän kehityksen näkökulmasta ja jatkossa esimerkiksi lähetyslaatikoita pystytään kierrättämään entistä tehokkaammin.

Kehitystyön myötä ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistaan kasvoi. Rytkösen mielestä palvelunkehitysprojekti on ollut hyvä juttu, kun yhdessä on pohdittu asioita kehittämisen kannalta.

”Työn touhussa ei usein tule miettineeksi, että asioita voisi kehittää ja tehdä paremmallakin tavalla.”

Ilmaisen ohjeistuksen hammasklinikallesi voit tilata nettisivuiltamme.